Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-forskare får robotar att samarbeta

NYHET

Publicerad 2014-04-29

Genom att arbeta i grupp ska robotar i framtiden bli ett bättre stöd för människan än vad de är idag. Det handlar om arbetsuppgifter där fler än en robot krävs för att jobbet ska kunna genomföras, till exempel flytta tunga eller otympliga objekt. Ett sådant samarbete kräver förstås kommunikation, och denna kommunikation ska främst ske via robotarnas kroppsspråk, exempelvis genom att robotarna pekar på saker.

KTH-doktorander i full färd med att få robotarna att samarbeta. Foto: Håkan Lindgren

– Genom att robotarna studerar varandras kroppsspråk så kommer de att lära sig att tolka information och sedan agera utefter detta, säger Dimos Dimarogonas, universitetslektor på KTH och koordinator för robotprojektet Reconfig.

Han fortsätter med att berätta att grundbulten i KTH-forskarnas arbete är att få en robot att förstå när en annan robot behöver hjälp med en arbetsuppgift, och därmed anpassa det egna beteendet efter den nytillkomna arbetsuppgiften.

– Om en robot inte ensam klarar av en arbetsuppgift ska roboten kunna utbyta information med andra robotar och sedan "omprogrammera" sig själv att lösa uppgiften tillsammans med de andra. Forskningsprojektet Reconfigs mål är att decentralisera samordningen av robotsamarbetet. Så här långt har vi i robotlabbet varit fokuserade på enskilda individer, men i förlängningen ska vi jobba med flera samtidiga uppsättningar robotar, säger Dimos Dimarogonas.

Dimos Dimarogonas, universitetslektor på KTH och koordinator för robotprojektet Reconfig.

Inom en snar framtid kommer robotar att spela en stor roll i vår vardag, forsätter han. Främst när det gäller tjänsteorienterade uppgifter i hemmet, i klassrummet och på jobbet. Redan idag finns robotdammsugare och -gräsklippare, men ibland klarar inte en enda robot av en specifik uppgift. Då krävs det flera som samarbetar.

– Det vi gör nu är att börja om från början och jobba oss uppåt. Först ser vi till att den enskilda roboten är robust nog innan vi fortsätter med flera robotar som ska jobba tillsammans, säger Dimos Dimarogonas.

Att få robotar att samarbeta och kommunicera är en komplicerad uppgift eftersom varje robot precis som människor har sin egen syn på omvärlden. De är alltså inte helt olika oss. Och om vi människor har problem att kommunicera baserat på vår uppfattningsförmåga, vilken tuff uppgift står då inte robotarna inför. Det är exakt detta som forskarna vill adressera.

De ska helt enkelt komma överens om en gemensam syn på hur robotar ska betrakta sin omvärld, och hur de ska interagera med dem till exempel via datorseende och robothänder.

Dimos Dimarogonas redogör för ett exempel på robotsamarbete.

– Låt oss titta på en grupp robotar som är förprogrammerade att hitta och bära ut alla möbler i ett rum. Under arbetets gång tillkommer det plötsligt en stol, något en av robotarna ser. Den kommer då att kunna bestämma sig för om den själv ska bära ut stolen, eller om den ska kommunicera med en annan robot och överlämna flyttjobbet till den, säger Dimos Dimarogonas.

Han tillägger att om Reconfig blir framgångsrikt kan resultatet av projektet bli till en standard för robotar som samarbetar i realtid. Det gäller både hushållsarbete som assistensarbete i skolan och på sjukhus.

– Det återstår en hel del arbete, men vi skulle kunna få se grupper av robotar samarbeta i till exempel skolor relativt snart, säger Dimos Dimarogonas.

Robotforskningen finansieras av EU:s sjunde ramprogram (FP7) och projektet går under namnet Cognitive, Decentralized Coordination of Heterogeneous Multi-Robot Systems via Reconfigurable Task Planning (kort och gott Reconfig). KTH jobbar tillsammans med forskare från Aalto-universitetet i Finland, The National Technical University of Athens i Grekland och École Centrale Paris i Frankrike.

Reconfig startade i början av 2013 och kommer att avslutas år 2016.

För mer information, kontakta Dimos Dimarogonas på 08 - 790 73 22 eller dimos@kth.se.

Marie Androv/Peter Larsson