Till innehåll på sidan

KTH-forskare realtidsbevakar översvämningen i Moçambique

KTH-forskarna har utvecklat en metod för nära nog realtidsövervakning av översvämningen i Moçambique..

NYHET

Publicerad 2019-03-22

Forskare vid KTH med professor Yifang Ban i spetsen har utvecklat en metod för att i så gott som realtid övervaka översvämningen och de skador som den tropiska cyklonen Idai orsakade Moçambique för en vecka sedan.

Den 14:e mars träffade cyklonen Idai staden Beira, Moçambiques fjärde största stad. En halv miljon människor fick då uppleva vindar vilka som mest uppgick till 177 km/h.

Yifang Ban, professor vid avdelningen för geoinformatik på KTH. Foto: Peter Ardell.

Runt 90 procent av staden förstördes och befolkningen stod plötsligt utan tak över huvudet och förnödenheter som mat och dricksvatten.

Stöd för översvämningar
Forskare vid KTH och avdelningen för geoinformatik har utvecklat en metod för att övervaka översvämningar likt den i Moçambique med tillhörande förödelse. Information som är viktig inte minst för hjälporganisationer.

Forskarna använder data i form av syntetisk aperturradar (SAR) och multispektrala bilder (MSI) från satelliterna Sentinel-1 och Sentinel-2.

– SAR är kapabel att fånga in bilder både under dag och natt, och genom molntäcket. Hela jorden kan täckas in och upplösningen är mycket bra. Detta innebär att vi kan bidra till att kartlägga katastrofer av Idais kaliber och vara till stöd för de hjälporganisationer som behöver det, säger Yifang Ban.
 
Genom att använda SAR-data före och under cyklonen Idais framfart kunde KTH-teamet skapa en automatisk metod för att detektera översvämmade områden på ett korrekt sätt både vad gäller tid och yta.
 
– Det preliminära resultatet av vårt arbete visar att kombinationen av data från de båda satelliterna och vår metod verkar mycket lovande när det kommer till realtidsnära övervakning av katastrofer av den här typen, säger Yifang Ban.

Bilden visar översvämningen i Moçambique 19 respektive 24 mars.

Sida finansierar projektet
Forskningsprojektet som lett fram till detta resultat har finansierats av Sida genom forskningsprojektet med namet "Capacity building in geographic information technologies for disaster and natural resource management". Projektet är ett samarbete mellan Eduardo Mondlane University i Moçambique, KTH, Lunds universitet och North West University i Sydafrika.

Det långsiktiga målet med forskningsprojektet är att hjälpa studenter från Moçambique att fördjupa deras kunskaper inom geografiska informationssystem och tillhörande tekniker. På det sättet är studenterna, när de kommer ut i arbetslivet, bättre förberedda att tackla och hantera kommande naturkatastrofer likt Idai.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Yifang Ban på yifang@kth.se.