Till innehåll på sidan

KTH-forskarna som är på plats i Almedalen

NYHET

Publicerad 2015-06-24

Under Almedalsveckan 2015 på Gotland kommer en rad KTH-forskare att vara med och delta i olika seminarier. Här är ett axplock ur den lista med seminarier som kommer att ges och den KTH-kompetens som finns på plats från och med den 28 juni.

Kan transport som tjänst bli ett Netflix för mobilitet? Hur ska vi planera för för fler bilar? Överinvesterar Sverige i högre utbildning?

Det är namnet på några av de föreläsningar som cirka 30-talet KTH-forskare och -anställda kommer att hålla under Almedalsveckan 2015.

För en mer komplett bild följer härmed en lista över det stora flertalet seminarier. Listan är sorterad enligt följande ordning: Namn, kontaktuppgifter, ämnesområde och namn på seminariet.

• Ann Legeby, 08 - 790 60 59, ann.legeby@arch.kth.se, Samhällsbyggnad, "Bygga rättvisa och tillgängliga städer. Vad krävs?"

• Anna H Kramers, 08 - 790 85 02, anna.kramers@abe.kth.se, Transport, "Kan transport som tjänst bli ett Netflix för mobilitet?"

Anna Wahl.

• Anna Wahl, 08 - 790 67 59, anna.wahl@indek.kth.se, Jämställdhet, "Kunskap och konflikt – om jämställdhetspolitikens förhållande till forskning", "Hur skapar vi ett jämställt och diversifierat näringsliv?" och "Den jämställdhetspolitiska utmaningen".

• Björn Hasselgren, 070 - 762 33 16, bjorn.hasselgren@abe.kth.se, Transport, "Hur finansierar vi ny infrastruktur när ladorna är tomma?", "Framtidens infrastruktur – vad består den av och vem finansierar, bygger och förvaltar?", "Hur möter vi Europas storsatsningar på infrastruktur?", "Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?" och "Alternativ finansiering av vår infrastruktur – går det med dagens regler och lagstiftning?".
  
• Eva Malmström Jonsson, 070 - 428 72 25, mavem@kth.se, Utbildning, "Gränslöst lärande för en hållbar framtid".

• Eva-Lotta Sallnäs Pysander, 08 - 790 66 26, evalotta@csc.kth.se, Utbildning, "Livet leker – Att skapa innovativa leklandskap för barn".

• Fredrik Brunes, 08 - 790 69 33, fredrik.brunes@abe.kth.se, Utbildning, "Hur kan näringsliv och akademi samverka för att säkra fastighetsbranschens framtida kompetens?".

Gunnar Karlsson

• Gunnar Karlsson, 08 - 790 42 57, gk@ee.kth.se, Utbildning, "Kompetens för den andra maskinåldern?".

• Göran Cars, 08 - 790 79 38, goran.cars@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Hur skapar vi framtidens sociala bostadspolitik?", "Vad ska vi bygga och för vem?", "Från bostadskris och utanförskap till goda livsvillkor för alla – hur bygger vi framtidens storstad?" och "Hur ser framtidens samhällsplanering ut?".

• Hanna Hasselqvist, 073 - 922 30 60, hannaha@kth.se, Samhällsbyggnad, "Hur kan staden designas för att välkomna bilfria familjer?".

• Helene Andersson Svahn, 08 - 524 800 96, helenea@biotech.kth.se, Forskning, "Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?".

• Hans Lind, 08 - 790 73 65, hans.lind@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Kan någon bygga bättre och effektivare än allmännyttan?".

• Ivar Björkman, 08 - 790 87 32, ivar.bjorkman@openlab.se, Samhällsbyggnad, "Prototypa vårt e-samhälle; vad vill vi arbeta med i det digitaliserade samhället?" och "Prototypa stadens öppna data; hur delar vi med oss för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål?".

Jan Gulliksen.

• Jan Gulliksen, 08 - 790 95 38, gulliksen@kth.se, Digitalisering, "Hur revolutionerar digitaliseringen mötet med medborgarna?", "Den digitala samtidens utmaningar och möjligheter för demokratin" och "EU digital single market. What does it mean for Swedish IT entrepreneurs?".

• Konrad Tollmar, 08 - 790 43 03, konrad@kth.se, Digitalisering, "Hur ska Sverige möta digitaliseringens framtidsutmaningar".

• Lars Geschwind, 08 - 790 76 19, larsges@kth.se, Forskning, "Navelskåderi och samhällsnytta? Perspektiv på forskning om forskning".

• Margareta Norell Bergendahl, 08 - 790 80 68, maggan@kth.se, Utbildning, "Högskolans samarbetspartners berättar – hur samverkar vi med hög kvalitet?".

• Mark T. Smith, 08 - 790 44 85, msmith@kth.se, Utbildning, "Makerspaces – en allt viktigare plats för lärande i skola, på fritiden och i arbetslivet".

Maria Börjesson.

• Maria Börjesson, 08 - 790 68 37, maria.borjesson@abe.kth.se, Transport, "Hur ska vi planera för för fler bilar?", "Vilka styrmedel fungerar bäst för att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn?", "Ökat kollektivtrafikresande genom minskade kostnader – inget önsketänkande utan en reell sanning?".

• Mattias Höjer, 08 - 790 64 51, mattias.hojer@abe.kth.se, Digitalisering, "Hur ser en hållbar digital framtid ut?", "Överinvesterar Sverige i högre utbildning?" och "Hur ser en hållbar IT-politik ut?".

• Mia Hesselgren, 08 - 790 89 08, miahes@kth.se, Samhällsbyggnad, "Hur kan staden designas för att välkomna bilfria familjer?".

• Mikael Karlsson, mikaelka@kth.se, Samhällsbyggnad, "Hållbara städer – så bygger vi framtiden?".

Nazem Tahvilzadeh.

• Nazem Tahvilzadeh, 070 - 791 36 58, nazem.tahvilzadeh@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Göteborg omvandlas – vad händer på vägen? Delaktighet på kort och lång sikt".

• Peter Gudmundson, 08 - 790 70 01, rektor@kth.se, Utbildning, "Överinvesterar Sverige i högre utbildning?", "Kompetens för den andra maskinåldern?" och "Från ord till handling - kan företag och högskolor samarbeta mer för att möta hållbarhetsutmaningar?".

• Staffan Laestadius, 08 - 790 67 46, staffan.laestadius@indek.kth.se, Energi/hållbarhet, "Hur tacklar vi framtidens klimat- och energiutmaningar?".

• Sverker Sörlin, 070 - 545 25 26, sorlin@kth.se, Forskning, "Den oönskade tredje uppgiften; kommer forskningsresultat samhället till godo?" och "Folkbildningen – en plantskola för engagerade medborgare".

Tove Malmqvist.

• Tove Malmqvist, 08 - 790 85 53, tove.malmqvist@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Hållbar nyproduktion och ombyggnad".

• Teo Enlund, 08 - 790 92 33, teoe@kth.se, Samhällsbyggnad, "Hur kan staden designas för att välkomna bilfria familjer?".

• Torbjörn Glad, torbjorn.glad@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Hur kan bostadsbristen minskas?".

• Ulf Ranhagen, ulfr@abe.kth.se, Samhällsbyggnad, "Bygga rättvisa och tillgängliga städer. Vad krävs?".

• Åsa Moberg, 08 - 790 85 14, asa.moberg@abe.kth.se, Digitalisering, "Hur ser en hållbar IT-politik ut?".

Text: Peter Larsson

För mer information datum, tid och plats, kontakta respektive forskare samt se följande webbplats: www.almedalsveckan.info