Till innehåll på sidan

KTH-forskning presenteras vid FN:s klimatkonferens

Med hjälp av Global Electrification Platform kan byar i utvecklingsländer få elektricitet, vilket förändrar livssituationen till det bättre för människor.

NYHET

Publicerad 2019-09-25

I samband med FN:s extrainsatta klimatmöte Climate Action Summit den 23 september talar KTH-professorn Mark Howells i New York. Anledningen är den forskningsinsats för att elektrifiera utvecklingsländer som han och hans kollegor
genomfört.

Global Electrification Platform (GEP) kallas det verktyg som ska ge utvecklingsländer som Burkina Faso och Tchad el i fler vägguttag. GEP har redan använts framgångsrikt i Afghanistan, och i stora drag ger det möjligheten att planera elförsörjning i utvecklingsländer. Här återfinns arbetsuppgifter som hur elnät ska kunna expanderas över större landområden från en rad perspektiv som ekonomi, val av energikällor och geografiska utmaningar.

Mark Howells, professor vid KTH.

Behovet av elektricitet är stort. En miljard människor världen över saknar fortfarande elektricitet, enligt Världsbanken, som varit KTH:s samarbetspartner runt GEP. Det här får som konsekvens att gravida mammor inte kan få bedövning när de ska föda barn, och barnet inte får något vaccin. Detta eftersom dessa läkemedel kräver en kyld tillvaro. Avsaknaden av el gör också att barn får samla träbitar som bränsle ett antal timmar per dag, och att de inte får någon utbildning att tala om. Alltså behövs elektriciteten för att frigöra människor från ett liv i fattigdom.

– KTH har blivit inbjudet av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att presentera GEP i samband med klimatmötet. Vi har blivit tillfrågade att hålla i presentationen av vad vi har gjort eftersom GEP är en ny internationell standard för att kunna elektrifiera varje by runt om i världen, berättar Mark Howells.

El ger ett hållbart samhälle

Kopplingen mellan tillgången på elektricitet och ett hållbart sätt att leva som påverkar klimatet negativt så lite som möjligt, är stor. Därav Mark Howells närvaro i New York. 

– Mer än något annat ser GEP till att identifiera varje kvadratkilometer som är i behov av elektricitet, och då i kombination med vilka förnyelsebara energikällor som finns till hands. På det sättet går det att se till att de lokala resurser som används inte släpper ut några växthusgaser.

Det har en hänt en hel del sedan GEP offentliggjordes för ett och ett halvt år sedan. Då jobbade forskarna med att elektrifiera främst Afghanistan. Ett viktigt arbete, men likväl bara ett land. Idag har innehåller GEP 260 olika scenarier som beskriver hur olika delar av 60 länder ska kunna elektrifieras.

– Vi har också utvecklat Europas första, öppen källkodsbaserade investeringsmodell för energi. Den kan användas för att förstå hur Sverige och resten av Europa ska kunna agera och samarbeta för att reducera utsläppen av växthusgaser. Modellen är det verktyg som behövs för att realisera Greta Thunberg upprop för att få resten av världen att agera.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mark Howells på 073 - 461 83 52 eller mark.howells@energy.kth.se.

Faktaruta

  • GEP vänder sig bland till regeringar som behöver stöd vid elektrifiering av deras länders landsbygder, organisationer som vill stötta detta arbete samt elbolag och teknikföretag som vill investera i arbetet.
  • KTH har lett arbetet med att utveckla GEP. I teamet har bland annat ABB, Google, Universitetet i Cambridge, World Resources Institute och Development Seed ingått. Algoritmer för att hitta infrastruktur i satellitbilder har utvecklats tillsammans med Facebook.
  • Förutom Mark Howells har bland annat KTH-forskarna Alex Korkovelos, Andreas Sahlberg och Babak Khavari varit involverade i arbetet med GEP.
  • Du kan läsa mer om GEP och Open Source Spatial Electrification Tool (OnSSET) här .