Till innehåll på sidan

"KTH kan utvecklas till ett svenskt CERN"

NYHET

Publicerad 2013-01-16

KTH har låtit 100 internationella experter utvärdera all sin forskning. Resultatet visar bland annat att forskningsfältet bioteknologi vid KTH omnämns av experterna som Sveriges flaggskepp med möjlighet att utvecklas till ett svenskt CERN samt att KTH-forskningen har stor påverkan på samhället.

KTH:s vicerektor Björn Birgisson som lett Utvärderingen KTH Research Assessment Exercise 2012.
KTH:s vicerektor Björn Birgisson som lett Utvärderingen KTH Research Assessment Exercise 2012.

– KTH har som det första lärosätet i Skandinavien och tillika ett av de första i världen inkluderat i utvärderingen hur vår forskning påverkar samhället ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, säger KTH:s vicerektor Björn Birgisson som lett arbetet.

Utvärderingen KTH Research Assessment Exercise 2012 visar bland annat att drygt hälften av KTH:s forskning bedöms ha "outstanding impact and engagement with society". Detta betyder att forskningen vid KTH påverkar samhället och näringslivet i hög grad och på så sätt är av stort värde för samhället.

Detta är något som regeringen i forskningspropositionen "Forskning och Innovation" den 11 Oktober 2012 framhäver som väsentligt i den framtida satsningen på universitet och högskolor.

Forskningsfältet "Kemi och materialforskning" erhåller högsta omdömen i nära på samtliga delområden och delar av forskningsfältet "Bioteknologi" omnämns av expertpanelerna som Sveriges flaggskepp med möjlighet att utvecklas till ett svenskt CERN.

Vidare visar utvärderingen att forskningsarbetet inom hälften av de 47 utvärderade forskningsområdena är av så pass god kvalitet att den kan betraktas som världsledande.

RAE2012 visar också att KTH-forskarna är duktiga på att få sin forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter, och att genomslagskraften för dessa publiceringar växer. Citeringsgraden (citation rate, cf) har växt från 1.18 år 2004 till 1.42 år 2010.

Som bakgrund kan nämnas att KTH 2008 genomförde en liknande granskning av sin forskningsbas för att säkerställa att KTH:s forskning är internationellt konkurrenskraftig och att framtida forskningsstrategier utvecklas i ett globalt perspektiv. Under 2012 genomfördes en ny Research Assessment Exerciseunder ledning av vicerektor Björn Birgisson. Drygt 100 internationella experter, från både universitet och näringsliv, besökte KTH i juni för att utvärdera 47 forskningsområden.

Du hittar även mer information om RAE2012 här: www.kth.se/en/forskning/rae

För mer information, kontakta Björn Birgisson på 08 - 790 87 02 / bjornbir@kth.se eller Susanna Pehrson på 08 - 790 82 39 / pehrso@kth.se.

Peter Larsson