Till innehåll på sidan

KTH leder storsatsning på smarta och hållbara städer

KTH-forskaren Olga Kordas, idag ansvarig för universitetets energiplattform, blir också programchef för innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2016-12-06

1 miljard kronor. Så mycket pengar satsas nu på det nya innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities som ska pågå i tolv år.

Smart Sustainable Cities är Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmets främsta syfte är att initiera och genomföra forskning och innovation som stödjer svenska och europeiska åtaganden för att nå energi- och klimatmålen. Detta bland annat genom att bygga upp globala excellenscentra.

Arbetet med ansökan har letts av KTH-forskaren Olga Kordas som även är ansvarig för KTH:s energiplattform. Hon blir programchef för Smarta och hållbara städer som innovationsprogrammet heter på svenska.

– Nu ska vi realisera visionen om "zero emission society", det vill säga det utsläppsfria samhället. Programmet ger KTH unika förutsättningar att leda tvärdisciplinär forskning och innovation för att stödja övergången till smarta och hållbara städer. Det är särskilt viktigt att vi lyckas få med stadens invånare i processen att skapa attraktiva städer för alla. Jag kan inte nog betona betydelsen av att vi som forskare nu måste arbeta i samverkan och på tvären, säger Olga Kordas.

Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, är glad över beskedet.

– Att KTH får leda detta arbete är givetvis väldigt roligt. Satsningen ligger också helt rätt i relation till våra prioriteringar både när det gäller hållbar utveckling, forskning som gör nytta och internationalisering, säger Sigbritt Karlsson.

Stora samhällsutmaningar kräver nära samverkan mellan forskare från olika discipliner och olika aktörer i samhället. Det har tagit tre år att ta fram programmet i nära samarbete med 50 partners.

Flera svenska städer, däribland Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har medverkat och har centrala roller i det kommande uppbyggnadsarbetet. KTH:s Strategiska partners och Lunds tekniska högskola, samt RISE har också varit mycket engagerade i processen och kommer att driva utvecklingen tillsammans.

Smart Sustainable Cities får 40 miljoner kronor per år under de tolv åren. Innovationsprogrammet medfinansieras av medverkande aktörer.

Här hittar du Energimyndighetens pressmeddelande om innovationsprogrammet .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Olga Kordas på 08 - 790 87 73 eller olga.kordas@abe.kth.se .