Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH och Vattenfall avger avsiktsförklaring

NYHET

Publicerad 2013-05-16

Nu har KTH och Vattenfall ingått en avsiktsförklaring avseende strategisk partnerskap, ett så kallat ”Memorandum of Understanding” (MoU). Det innebär en överenskommelse om att stärka kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forskning hos både KTH och Vattenfall.

Anders Dahl, chef för "Business Division Distribution and Sales" på Vattenfall, och Peter Gudmundson, rektor på KTH.
Anders Dahl, chef för "Business Division Distribution and Sales" på Vattenfall, och Peter Gudmundson, rektor på KTH.

I en omvärld under snabb förändring krävs långsiktiga partnerskap mellan näringsliv och akademi för att blir bättre på innovation, men även för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Målsättningen med det strategiska partnerskapet är således att upprätta en kontinuerlig dialog mellan Vattenfall och KTH.

– KTH och Vattenfall har sedan flera år tillbaka ett brett samarbete inom flera områden. Nu knyter vi ihop det genom ett partnerskap på ledningsnivå där vi har en dialog om långsiktiga frågor som berör utbildning och forskning. Jag är övertygad om att detta kommer att vara till stor nytta för både KTH och Vattenfall, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Peter Gudmundson, rektor vid KTH.
Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

Det finns alltså redan idag en rad etablerade samarbeten mellan KTH och Vattenfall som fungerar, men som kan förstärkas ytterligare. Dessa samarbeten omfattar utformning och handledning av examensarbeten och doktorandstudier, adjungerade professorer och gemensamma aktiviteter till studentrekrytering.

Genom avsiktsförklaringen avser KTH och Vattenfall fördjupa samarbetet för såväl kompetensförsörjning till Vattenfall som för studentrekrytering till KTH.

Vattenfall kommer genom avsiktsförklaringen och samarbetet att kunna medverka i förekommande diskussioner om inriktningen av högre utbildning, inklusive högskoleingenjörsutbildning, detta genom relevanta rådgivande grupper och centrumbildningar. KTH vill å universitetets sida genom ett partnerskap med Vattenfall skapa förutsättningar för ökad kvalitet i grundläggande avancerad utbildning samt forskning vid lärosätet.

Denna avsiktsförklaring ingår som en ny form av strategiska överenskommelser som ska stärka KTH:s samarbete med svenskt näringsliv. Tidigare har sex tunga aktörer kommit överens om en gemensam framtid med KTH. Samarbetena har slutits på ledningsnivå och ska både bidra till ökad relevans på KTH:s forskning och utbildning och öka möjligheten för företagen att utveckla sin verksamhet i Sverige.

Tidigare avsiktsförklaringar har tecknats med Scania, Ericsson, Stockholms Läns Landsting, Skanska, ABB och SAAB.

För mer information, kontakta KTH:s rektor Peter Gudmundson på rektor@kth.se, Margareta Norell Bergendahl på 08 - 790 80 68 / maggan@kth.se eller Johan Schuber på 08 - 790 67 64 / jschuber@kth.se.

Peter Larsson