Till innehåll på sidan

KTH-studenter har ritat framtidens städer

NYHET

Publicerad 2018-01-18

Sveriges regering har pekat ut nio nya möjliga städer och stadsdelar där 100 000 nya bostäder ska byggas de närmaste åren. I samband med detta har 25 arkitektstudenter från KTH under hösten 2017 arbetat med frågan hur nuvarande landsbygd i Hemfosa, Haninge kommun, ska kunna förvandlas till stad. I morgon, den 19 januari, redovisas resultatet.

När Sveriges större städer växer kraftigt under de kommande decennierna behövs ett nytänkande runt bland annat hållbarhet. Ett sätt att tackla problemen på är visionen Activity Based City, eller ABC-staden 2.0 som stadsutvecklingskonceptet också kallas. Bakom konceptet står en rad samhällsbyggare och syftet är att skapa städer, samhällen och stadsdelar som både möter bostadsbristen och bidrar till ett fossilfritt Sverige.

ABC-staden 2.0 ska besvara en rad frågor. Bland dem återfinns "Hur ska städerna framtidssäkras?", "Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo?" och "Vilka är problemet och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?".

Dessa spörsmål kommer att diskuterar under "Vernissage för Visionary Cities", det sjätte seminariet i ABC-serien där framtidens städer diskuteras med perspektiv från politiken, näringslivet och akademin.

I foajén kommer besökarna samtidigt kunna ta del av en utställning av arkitekturstudenterna från KTH-kursen ”Wooden Highrise and Future Cities” som presenterar fem olika strategier för stadsutveckling i Hemfosa. Utställningen kommer att invigas av bostadsminister Peter Eriksson.

Här är det mesta du behöver veta inför i morgon:

Var: Näringslivets Hus (Industrisalen), Storgatan 19, Stockholm.

När: 19 januari 2018, 08:00 - 09:30 (frukost från 07:30).
 
Program:  

  •  Inledning, Anna Bellman, moderator. 
  •  Samlad exploatering och dess bidrag till hållbar livsstil och ekonomi i staden. Peter Eriksson, bostadsminister.
  •  Hur skapar vi möjligheter för unga att komma in på bostadsmarknaden? Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert på WSP. 
  •  Delandets ekomoni och ungas perspektiv på det framtida boendet. Charlie Gullström Hughes, universitetsadjunkt på KTH Arkitekturskolan.
  •  Politiken, näringslivet och akademins syn på hur de nya städerna/stadsdelarna som regeringen pekat ut kan bidra till en hållbar livsstil och ekonomi. Peter Eriksson (bostadsminister), Alexandra Laurén (vice VD på Skanska), Charlie Gullström Hughes (universitetsadjunkt på KTH), Gustav Amberg (rektor på Södertörn) och Maria Pleiborn (bostadsmarknadsexpert på WSP).

Mer information om program och anmälan finns här.

Mer information, kontakta Charlie Gullström Hughes på charlie.gullstrom@arch.kth.se.