Till innehåll på sidan

KTH tar plats i megakonsortium om framtidens transporter

Ett av EIT Urban Mobilitys fem övergripande mål handlar om att skapa mänskligare stadsmiljöer genom att frigöra ytor för annat än transporter. Foto: Jorge Fernández Salas.

NYHET

Publicerad 2018-12-06

EU:s storsatsning på teknik och innovation, European Institute of Innovation and Technology (EIT), har just stängt två nya utlysningar. Nu står det klart att KTH har gått vinnande ur kampen för att ingå i ett av dem, nämligen EIT Urban Mobility. MOBiLus har konsortiet döpts till och förutom KTH medverkar organisationer, företag och lärosäten som Stockholm Stad, Barcelona, Scania, BMW, Danmarks TU och TU Munchen.

Det finns många anledningar till att EU-satsningen EIT nu expanderar med en satsning på Urban Mobility. Här återfinns de globala målen för hållbar utveckling som ska uppnås 2030. Den accelererande urbaniseringen kräver nya lösningar för transporter av alla slag. Här finns också det ständigt återkommande behovet av fler universitetsutbildade människor liksom möjligheten att tackla den tuffa konkurrensen från USA och Asien. 

Fokus ligger på morgondagens transportsystem, oavsett om det handlar självkörande bilar, transporter i allmänhet, stadsplanering eller IT. 

För gå i land med uppdraget har EIT Urban Mobility fem övergripande, strategiska mål. Det mest centrala handlar om att skapa mänskligare stadsmiljöer genom att frigöra ytor för annat än transporter. Andra viktiga mål är att se till att det livslånga lärandet faktiskt äger rum men också att bra forskningsresultat tas om hand av industrin och realiseras med städerna och medborgarna som integrerade partners.

Gunnar Landgren, professor vid KTH.

Gunnar Landgren, professor vid KTH, är en av de som arbetat mest med att få till en delaktighet för KTH:s del i EIT Urban Mobility.

– I och med Urban mobility är KTH nu med i fem av åtta konsortier i den stora EU-satsningen European Institute of Innovation and Technology. Förutom finansiering så sporrar det KTH:s förmåga till förnyelse, vi blir mer attraktiva för internationella talanger och vi kommer närmare företag och samhället i övrigt, säger Gunnar Landgren.

Han berättar vidare att det finns en rad fördelar med att vara med i EIT Urban Mobility. En av dem är det är ökade studentutbytet som i sin tur bland annat gagnar kunskapsspridningen.

– De här masterprogrammen lockar fullbetalande utländska studenter. Med fler utländska studenter kan KTH ha en större bredd i programmen. Det driver vår förnyelse, internationalisering och förmåga att vara innovativa, säger Gunnar Landgren.

Inom ramen för EIT Urban Mobility ingår 48 partner från 15 länder. Här märks utöver tidigare nämnda en rad innovativa städer som Köpenhamn, Amsterdam, Milano; företag som Skoda, E-on, Altran, Oracle, Seat, Siemens, buss- och lastbilsdivisionen inom Volkswagen; Universitet och institut som Aalto, Eindhoven University of Technology, UPC och University College London.

För Sveriges del ingår förutom KTH också Stockholms stad och Scania (via moderföretaget Volkswagen) i EIT Urban Mobility.

KTH har tidigare varit ett framgångsrikt universitet när det gäller deltagande i konsortier finansierade av EIT och är en del av EIT Digital, KIC
InnoEnergy, EIT Health och EIT Raw Materials.

Mer information om EIT Urban Mobility, till exempel vilka partner som ingår, finns här .

Text: Peter Ardell / Mats Paulsen

För mer information, kontakta Gunnar Landgren på 08 - 790 42 22 eller gl@kth.se.