Till innehåll på sidan

Kungen besökte KTH-satsning i Kina

Kungen besöker JORCEP
På bild syns bland annat Sailing He, professor i fotonik och forskningschef på JORCEP (till vänster om H.M. Konungen) och astronauten Christer Fuglesang (längst till höger).
Publicerad 2010-11-13

Den 11 november besöktes Zhejiang-universitetet i Hangzhou, Kina, av en delegation från Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademien med deltagande och under överseende av H.M. Konungen. En huvudpunkt på programmet var besök på Joint Research Centre of Photonics, JORCEP, som är ett forskningssamarbete mellan KTH, Zhejiang-universitetet och Lunds universitet.

IVA:s Royal Technology Mission – som samlar några av Sveriges mest betydelsefulla företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter – gick i år till Kina, där man i Hangzhou förutom besöker på JORCEP även träffade Volvo personbilars nya huvudägare Shufu Li och superentreprenören Jack Ma, grundare till Alibaba.com, världens största e-marknadsplats för import och export. Syftet med resorna är att skapa nya kontakter och möjliggöra insyn, vilket har kommit att få stor betydelse för Sveriges forsknings- och industriutbyte med andra länder.

IVA delegaterna gjorde en rundtur bland JORCEP:s olika laboratorier där doktorander och forskare demonstrerade de senaste forskningsrönen. En allmän presentation av centret följde, varpå man fortsatte med diskussioner om utmaningar, möjligheter och framtida strategier.

JORCEP bildades redan för sju år sedan av KTH och ZJU och fungerar idag som ett excellenscentrum inom fotonik – allmänt betraktat som ett av de viktigaste innovationsskapande kunskapsområdena i detta århundrade (bland annat enligt EU-kommissionen), väsentligt i exempelvis branscher som energi, IT och medicin. Zhejiang-universitetet rankas främst och var tidigast i Kina inom optisk ingenjörsvetenskap med traditioner från 1952 då Laboratoriet för optisk instrumentering bildades.

Det är KTH som tagit initiativet till flera gemensamma forskningscentrum i Kina som ett verktyg att utveckla ett långsiktigt samarbete med landet utifrån en ömsesidigt nyttoperspektiv. JORCEP är det första centret och ett av de mest framgångsrika. Nyligen har ett nytt samarbetsavtal undertecknats som innebär att LU blir ny medlem i JORCEP-partnerskapet.

Här finner du JORCEP:s webbplats

Peter Larsson