Till innehåll på sidan

Matcentrum på gång på KTH

MAT

Publicerad 2015-12-10

En grupp forskare på KTH har gått ihop kring en ansökan om medel för ett centrum för matforskning. Arbetsnamnet för centret är Centre for innovative and sustainable urban food provision.

Att samla matforskning under ett tak eller i ett centrum kan bli verklighet på KTH. (Foto: Privat)

Forskning kring mat är kanske inte det första man tänker på när det gäller ett tekniskt universitet. Men på KTH finns sedan tidigare ett fokus på hållbar stadsutveckling, urbana flöden och resurser samt infrastruktur. Detta i kombination med ett stort kunnande inom alla teknikområden gör det till en perfekt plats för ett centrum för forskning kring mat i relation till hållbarhet, stadens försörjning och entreprenörskap. Det vill säga entreprenörskap i relation till innovativ matproduktion i staden. Det menar Rebecka Milestad på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), som leder arbetet med en ansökan till Vinnova.

– Eftersom det finns forskare som håller på med mat är ett centrum ett intressant sätt att samla den forskning som bedrivs, synliggöra den och skapa en hävstångseffekt för forskningen, säger hon.

Rebecka Milestad är agronom från SLU i Uppsala och kommer alltså från ett landsbygds- och lantbruksperspektiv i grunden. På KTH är hon docent i miljöstrategisk analys med inriktning mot hållbar landsbygdsutveckling.

– Min forskning kretsar främst kring utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion, relationen lantbrukare-konsumenter, multifunktionella produktionssystem, interaktionen mellan stad och land, resilienta livsmedelssystem, lokal mat och framtida markanvändning.

På matcentret på KTH kommer fokus dock att ligga på staden som produktionsenhet när det gäller mat.

– Forskningen vid centret kan visa på innovativa sätt att producera mat, samtidigt som man uppnår en positiv social och miljömässig utveckling, säger Rebecka Milestad.

Ansökan till Vinnova är i två steg och första ansökan ska vara inne i slutet av januari. Går man vidare till steg två ska nästa ansökan vara inne i juni 2016.

Fakta:

Forskarna på KTH som nu gör en gemensam ansökan för ett matforskningscentrum kommer från Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Institutionen för samhällsplanering och miljö, Medieteknik och interaktionsdesign, Centre for sustainable communications, Avdelningen för reglerteknik, Centrum för bank och finans. Eventuellt tillkommer flera under ansökningsprocessens gång. Med finns dessutom OpenLab, som jobbar med stadsodling.

Text: Håkan Soold