Till innehåll på sidan

Miljövänlig it ny inriktning på KTH

UTBILDNING

Publicerad 2015-02-24

Från och med hösten 2016 kan studenter vid KTH fördjupa sig i it och hållbarhet under sin mastersutbildning. Inriktningen är troligtvis världsunik, kommer vara tvåårig och heta Sustainable Information Society.

Daniel Pargman, KTH-forskare.

– Så vitt vi vet kommer KTH vara det enda universitetet i världen som erbjuder en sådan här fördjupning i it och hållbarhet. Det är en viktig inriktning: det finns stor potential i användandet av it för att effektivisera och sänka koldioxidutsläppen i olika sektorer i samhället, säger Daniel Pargman, KTH-forskare och ledare för den grupp som tagit fram förslaget på den nya inriktningen.

Han berättar att det är Skolan för datorvetenskap och kommunikation vid KTH som håller på att lägga om utbildningarna. Idag finns det tre olika medieteknikprogram som istället ska bli ett program med sex olika inriktningar. Informationsteknologi och hållbarhet blir alltså en sådan inriktning.

– Att KTH nu profilerar sig ytterligare inom hållbarhetsutbildning och -forskning ger oss möjlighet att fördjupa vår kompetens och vidareutbilda oss inom området. Dessutom ger det oss ytterligare möjligheter att samarbeta med näringsliv, industri och offentliga förvaltningar i form av examensprojekt, säger Daniel Pargman.

Under våren kommer Skolan för datorvetenskap och kommunikation att utlysa en tjänst som biträdande lektor inom människa-datorinteraktion med inriktning mot just hållbarhet.

Några typiska jobb som de studenter som läst inriktningen kan se fram emot är att arbeta med hur it kan användas i våra städer och hem för att minska resursförbrukningen. Här återfinns de så kallade smarta hemmen. Men även smartare transporter behövs i framtiden, både personliga och kollektiva sådana. Rent konkret kan det betyda att studenterna i framtiden får utveckla olika it-tjänster, typ reseplanerare. 

Samtidigt kommer studenterna även att få grundläggande kunskaper i livscykelanalys och systemtänkande. 

– Det nya masterutbildningen är givetvis även spännande för Centre for Sustainable Communications; ett konkret exempel på att arbetet som gjorts inom ramen för KTH-centret kommer att leva kvar i framtiden, säger Daniel Pargman.

Masterprogrammet Interactive Media Technology hålls på engelska för att attrahera studenter från olika delar av världen.

Text: Tinni Ernsjöö Rappe/Peter Larsson

För mer information, kontakta Daniel Pargman på 08 - 790 82 80 eller pargman@kth.se.