Till innehåll på sidan
Biståndsminister Isabella Lövin fick ett smakprov på KTH:s forskning inom förnybar energi. (Foto: Håkan Lindgren)

Minister imponerad av energilösningar

Publicerad 2016-01-27

– Otroligt spännande och inspirerande!
Så sammanfattade biståndsministern Isabella Lövin sitt besök på KTH där hon fick ett smakprov på den senaste forskningen och tekniken inom förnybar energi.

– Vi behöver kreativitet och teknisk innovation inte minst när det gäller fattigdomsbekämpningen i världen och förstås för att stoppa klimatförändringarna.  Det är viktigt att fattiga länder, i sina tekniksprång, inte gör om våra misstag och etablerar enorma kolkraftverk för sin energiförsörjning, fortsatte hon.

KTH:s rektor Peter Gudmundson hälsade ministern och hennes följe välkomna och lämnade sedan över till Mikael Lindström, dekan på Skolan för kemivetenskap .

– Kemi finns i allt, inom alla områden och forskningen kan ju därför bidra med lösningar på olika globala utmaningar.

Under besöket på Greenhouse Labs var dock just förnybar energi i fokus. som svar på det världens behov av att minska  användningen av fossila bränslen och därigenom  utsläppen av växthusgaser snarast möjligt.

Professor Göran Lindberg talade sig varm om vätgas som bästa vägen för eldrift. Batterier för att kunna mellanlagra energi från vind och sol har sina begränsningar och då är vätgas ytterligare ett alternativ. Vätgasen omvandlas till elektricitet i bränsleceller som exempelvis kan driva bilar eller mobilladdare.

Peter Gudmundson, rektor, i samtal med Isabella Lövin, minister.

Forskaren Carina Lagergren berättade om ett projekt om hur avfall från olivoljeproduktion kan omvandlas till vätgas och professor Lars Kloo berättade i sin tur om solenergi och hur jordens energibehov tycks omättligt.

– För att täcka världens framtida behov av energi krävs att vi bygger en ny kärnreaktor varje dag, samtidigt som världens årliga energikonsumtion motsvarar mindre än en timme solljus, sade han.

Kruxet är återigen lagringen av energi, men mycket forskning pågår runt om i världen inom detta område och Lars Kloo förutspådde att ett genombrott är på väg.

Därefter fick sex doktorander från Kemiskolan berätta om sina projekt i snabbspolning på 20 sekunder vardera, rörande bland annat olika energilösningar i Bolivia.

Företagen Dyenamo AB och C-green, emanerade ur KTH-forskning, som arbetar med energiutvinning från solceller respektive slam presenterades och biståndsministern fick kika in i deras laboratorier.

–  Här finns ju en enorm potential för framtiden. I dag saknar 1,3 miljarder av jordens befolkning el och det är ofta i områden med god tillgång till sol, sade Isabella Lövin, som också sitter med i FN:s rådgivande forum Sustainable Energy for All.

Text: Jill Klackenberg