Till innehåll på sidan

NASA-chef pratar rymdens framtid på KTH

NYHET

Publicerad 2017-08-21

Nu på fredag den 25 augusti kommer Michael D. Griffin, tidigare chef över USA:s rymdmyndighet Nasa, till KTH. På agendan återfinns bland annat en paneldiskussion om kommande rymdtrender. Syftet med besöket är att ge en omvärldsbild av nuvarande rymdverksamhet i världen, men framför allt berätta och diskutera hur utveckling kommer att se ut under de kommande fem till tio åren.

– Som tidigare chef över Nasa har Michael D. Griffin haft inflytande över och insyn i många av de strukturella förändringar som rymdbranschen nu genomgår, berättar Christer Fuglesang, ansvarig för besöket och professor i ämnet Rymdfart på KTH.

Mer i detalj har Michael D. Griffin bland annat varit högst ansvarig för myndighetens arbete med bemannade rymdfärder, rymdteleskopet Hubble och Nasas arbete med de globala klimatförändringarna.

Michael D. Griffin, tidigare chef över USA:s rymdmyndighet Nasa och tillika rymdexpert.

Ett 30-tal nyckelpersoner inom politik, näringsliv och akademi har bjudits in fredagens besök. Syftet med detta är att sprida en omvärldsbild av den rymdverksamhet som pågår. Några av de frågeställningar som ska tas upp är "Vad händer nu?", "Hur ser utveckling ut de kommande fem-tio åren?", "Vad betyder allt detta för Sverige?" och "Hur kan Sverige som nation nyttja situationen på bästa sätt?".

– Upplägget är tänkt så att en mindre panel med Michael D. Griffin som huvudperson kommer att besvara frågor. En moderator, förmodligen jag själv, ställer frågor till honom om olika rymdtrender, till exempel vad vi kan förvänta oss av mindre satelliter. Andra spörsmål är "Vilka data från rymden som kommer att efterfrågas framöver?" och "Hur kommer det sig att så mycket utvecklas i USA?".

Efter Michael D. Griffin deltagande följer en debatt bland övriga deltagare vad Sverige kan ta till sig inom just rymdområdet.

– Jag tror att seminariet kan ge mycket intressant och nyttig input till den kommande nationella rymdstrategin.

Christer Fuglesang tillägger att riksdagsledamöter och representanter från flera departement är inbjudna och förväntas delta i paneldiskussion och seminarium.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Christer Fuglesang på cfug@kth.se.