Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya solkartor hjälper konsumenten fatta rätt solcellsbeslut

KTH-forskaren Nelson Sommerfeldt som står tillsammans med ett antal olika solpaneler.
Efter en genomgång av befintliga beräkningstjänster för investeringar i solceller kan Nelson Sommerfeldt konstatera att rekommendationerna varierade mycket från tjänst till annan. Han liknar situationen vid vilda västern.
Publicerad 2021-11-04

Solkartor är inget nytt fenomen i sig, men fram till idag har de saknat den information om solceller som vanliga konsumenter behöver. Nu har bland annat forskare vid KTH förädlat konceptet med solkartor så att de familjer som vill investera i solceller får det lättare att fatta välgrundade beslut.

Att köpa och installera solceller är mer populärt än någonsin, men att hitta ett bra sätt att räkna på investeringen har varit svårt. De solkartor som svenska kommuner tillhandahållit i ett decennium har hjälp till att visa hur mycket solljus städer fått, men även om informationen varit intressant har den inte gått att översätta till hur mycket elektricitet som genererats eller hur den individuella elräkningen påverkats.

KTH-forskaren Nelson Sommerfeldt vid avdelningen Energiteknik har forskat om solcellers tekniska och ekonomiska förutsättningar i åratal. 

– Det har poppat upp många beräkningstjänster för solceller på internet på senare år. Marknaden har fullständigt exploderat. Men fler betyder inte nödvändigtvis bättre, säger Nelson Sommerfeldt.

Liknar vilda västern

Vid en genomgång av befintliga beräkningstjänster tidigare i år kunde han konstatera att rekommendationerna varierade mycket från sajt till sajt. Nelson Sommerfeldt liknar situationen vid vilda västern.

I syfte att komma till rätta med detta inledde Nelson Sommerfeldt ett projektsamarbete med bland andra Ida Lemoine från företaget Beteendelabbet. Målet var att komma underfund med hur människor tar till sig information och sedan förbättra deras beslutsfattande. Genom att bland annat studera användbarhet kunde duon komma fram till att människor behöver en personlig rekommendation som är transparent och självförklarande utan att vara betungande.

Förutser hushållets elproduktion

Resultatet av Nelson Sommerfeldt och Ida Lemoines arbete har nu tagits vidare och resulterat i att två projektpartner, företagen Tyréns och Karlstad Energi (via Karlstad kommun), använt det som underlag för två nya solkartor. Detta så att villaägare kan fatta välgrundade beslut runt solcellsinvesteringar. Vid lanseringen finns solkartor tillgängliga för städerna Malmö, Göteborg, Södertälje, Huddinge och Karlstad.

– Tyréns och Karlstad Energi har gjort ett mycket bra arbete. I Tyréns SunEngine har vi använt en så kallad Monte Carlo-metod som gör 15 000 simuleringar i en stor analys som täcker in nästan alla tänkbara scenarier och resultat. Karlstad Energi använder ett annat angreppsätt där användaren får dra i reglage och direkt ser vad som händer. Det blir en interaktiv och utbildande upplevelse.

Båda tjänsterna använder en ny datormodell som är utvecklad för att kunna förutse hushållets elproduktion, ett måste för att kunna bidra med en optimal ekonomisk förutsägelse runt investeringen.

Nelson Sommerfeldt och Ida Lemoines arbete har finansierats inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram "Design för energieffektiv vardag".

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Nelson Sommerfeldt  på 070 - 471 60 09 eller nelsons@kth.se.