Till innehåll på sidan

Politiker och professorer debatterar kärnkraftens framtid

Oskarshamns kärnkraftverk
Oskarshamns kärnkraftverks roll i framtidens svenska samhälle kommer att diskuteras. Bild: Daniel Kihlgren
Publicerad 2011-05-11

I kölvattnet på den japanska kärnkraftskatastrofen och det faktum att det är 25 år sedan som reaktor 4 i Tjernobyls kärnkraftverk bokstavligen gick upp i atomer bjuder KTH nu in till en debatt om kärnkraftens framtid. Där kommer KTH-professorer att diskutera kärnkraftens framtid med ledande politiker och allmänhet.

Debatten, som går under namnet "The future for nuclear power after Fukushima", äger rum på KTH på måndag den 16 maj.

Några av landets mest kunniga och efterfrågade experter på kärnkraft deltar och ser till att bringa klarhet i vad vi lärt oss av inträffade kärnkraftskatastrofer, kärnkraftens roll i framtidens svenska samhälle, morgondagens kärnkraftreaktorer och om Fukushimaolyckan kan betraktas som ett "Worst case scenario".

Seminariet vänder sig till alla, inklusive press och allmänhet, och genomförs på engelska. Frågor kan dock ställas på så väl svenska som engelska.

Så här ser programmet ut

  • 17:00-17:05 - Välkomsttal av Ramon Wyss, professor vid avdelningen för kärnfysik på KTH.
  • 17:05-17:15 - "25th anniversary of Chernobyl disaster: lessons for the future", Yevgen Perebyinis, Ukrainas ambassadör i Sverige.
  • 17:15-17:25 - "Is the Fukushima accident a Worst Case scenario?", Raj Sehgal, professor emeritus i kärnkraftsäkerhet på KTH.
  • 17:25-17:40 - "Lead cooled Generation IV reactors in Sweden and Europe", Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH.
  • 17:40-18:00 - "A Climate neutral Sweden 2050 - Which role has nuclear power?", Lise Nordin, energipolitisk talesperson och riksdagsledamot från Miljöpartiet de gröna samt Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot och Moderaternas ansvarige i energifrågor.
  • 18:00-19:00 - Paneldebatt och frågestund (inklusive spörsmål från åhörare) med Raj Sehgal, Janne Wallenius, Lise Nordin, Cecilie Tenfjord-Toftby och Yevgen Perebyinis.
  • 19:00 - Mingel och snacks.

Fakta

  • Plats: KTH och sal F2, Lindstedtsvägen 26.
  • Datum och tid: 2011-05-16, 17:00-19:00
  • Observera att registrering krävs.

För mer information, kontakta Ramon Wyss på 08 - 790 84 09 eller wyss@nuclear.kth.se.

Här registrerar du ditt deltagande

Peter Larsson