Till innehåll på sidan

Privata donationer lyfter KTH:s Greenhouse Labs

NYHET

Publicerad 2012-08-29

Två entreprenörer donerar gemensamt 10 miljoner kronor till inrättandet av ett pris vid KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset namnges efter Ingemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vid KTH.

Kommersialisering av forskningsresultat är tillsammans med utbildning och forskning en av KTH:s huvuduppgifter. Genom skapandet av Greenhouse Labs, en nod i världsklass för kommersialiseringen av kemins forskningsresultat, tar KTH nu initiativet till att öka innovationskraften och stärka entreprenörskapet inom kemiområdet.

Den årliga vinnaren av Ingemar Croons pris tilldelas 2 miljoner kronor för att med särskilt goda förutsättningar ges möjlighet att utveckla sin affärsidé.

– Ingemar Croons pris stärker Greenhouse Labs varumärke avsevärt. Förutom att utgöra en helt fantastisk möjlighet för det vinnande företaget bidrar priset i hög grad till att öka intresset för kemi och kemiutbildningen, men också till att stärka entreprenörskapet. För att Sverige även i framtiden ska kunna hävda sig internationellt måste det till en förändring och en större satsning på forskning och utveckling inom teknologi och kemi. Då blir goda exempel som detta pris en viktig inspiration, säger Mikael Lindström, dekan på Skolan för kemivetenskap vid KTH.

De två donatorerna har båda långa entreprenöriella karriärer inom skogsindustrin bakom sig. De säger att att den svenska kemiindustrin länge har varit en av landets största branscher men att de idag ser en förändring där allt fler aktörer tvingas förlägga sin produktion utomlands för att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Mindre innovationsdrivna företag kommer spela en allt större roll för Sveriges utveckling och ekonomi i framtiden och det är denna utveckling de vill stimulera med Ingemar Croons pris.

KTH:s rektor Peter Gudmundson ser donationerna som ett starkt bevis på att KTH spelar en viktig roll i att den högkvalitativa forskning som bedrivs också kan omsättas i nya företag.

– Greenhouse Labs är ett bra exempel på den kreativa och innovativa miljö KTH Campus utgör. Att den forskning som bedrivs här ska kunna omsättas till nya företagsidéer är av central betydelse. Därför är det extra roligt att vi nu med två privata donationer kan stärka denna dimension och samtidigt skapa ökat intresse för både forskning och utbildning inom kemi som ämnesområde, säger Peter Gudmundson.

Ingemar Croons pris kommer att delas ut första gången 2013.

För mer information, kontakta Philip von Segebaden (fundraisingansvarig på KTH) på 0733 - 78 64 45 eller phvs@kth.se

För frågor angående Greenhouse Labs, kontakta Tessie Borg (föreståndare på Greenhouse Labs, KTH) på 08 - 790 82 46 eller tessie@kth.se.

För frågor rörande administrationen av Ingemar Croons pris, kontakta Mikael Lindström (dekan på Skolan för Kemivetenskap vid KTH) på 070 - 373 90 93 eller mil@kth.se

Peter Larsson