Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Professor prickade pengapotten

NYHET

Publicerad 2016-03-31
Dan Henningson, professor i flödesmekanik vid KTH.

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som varit framgångsrika i 2015 års utdelning av forskningsmedel inom utlysningen ERC Advanced Grant. Av nästan 2 000 inkomna ansökningar och ytterst få beviljade erhöll KTH-professorn Dan Henningson ett anslag.

I förra årets utlysning av ERC Advanced Grant till europeiska toppforskare har sammanlagt cirka 630 miljoner euro fördelats. Totalt beviljades forskningsbidrag till 270 av de 1 927 inkomna ansökningarna från hela Europa. Av de 270 beviljade ansökningarna kom nio från forskare knutna till svenska institutioner.

En av de nio är alltså Dan Henningson, professor i flödesmekanik vid KTH. Han berättar att forskningspengarna kommer att gå till grundforskning, men att resultat kan komma att vara av intresse för flygindustrin.

– Forskningspengarna kommer att fördelas över ett antal delprojekt där vi ska studera strömning på vingar med hjälp av superdatorsimuleringar. Vi har valt ut ett antal viktiga fall där strömningen är mycket känslig och inte kan förutsägas med befintliga beräkningsmetoder. Exempel där detta är intressant är modeller av vingar i höglyftskonfiguration, strömning på vingar som oscillerar och strömning över ytor med olika typer av ytråheter, berättar Dan Henningson.

Han tillägger att den huvudsakliga tillämpningen syftar till att minska turbulensen på vingar för att få så lågt luftmotstånd som möjlighet, vilket innebär lägre bränsleförbrukning.

Förutom KTH och Dan Henningson beviljade följande svenska sökande inom Advanced Grant 2015: Örjan Gustafsson och Torsten Persson (Stockholms universitet), Håvard Hegre (Uppsala universitet), Gunnar C Hansson (Göteborgs universitet) samt Ole Kiehn, Klas Wiman, Thomas Helleday och Jonas Frisén (Karolinska institutet).

Mer information finner du här: bit.ly/1RPt7E1

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Dan Henningson på 08 - 790 90 04 eller henning@mech.kth.se