Till innehåll på sidan
KTH-forskare har tagit fram miljövänlig plast för butiksskyltar. (Foto: HL Display AB)

PVC-plast ersätts med socker och majs

Publicerad 2018-09-26

De finns i varje butik inom hela detaljhandeln – hyllkantslister i plast som visar priser och varor för kunderna. Nu har KTH-forskare tagit fram en miljövänlig lösning för listerna – ett material baserat på socker och majs ersätter de tidigare PVC-plasterna.

Rosana Moriana, forskare inom polymera material.

Den biobaserade plasten har valts ut via materialtester och livscykelanalyser i samarbete mellan KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och HL Display AB, ett företag som tillverkar hyllkantslister.

–Detta projekt bidrar till att utveckla produkter med tydlig ekologisk karaktär, produkter som finns i dagligvaruhandeln och utgör ett alternativ till fossilbaserade plaster och minskar fossilt avfall och växthusgasutsläpp, säger , projektledare och forskare inom polymera material vid KTH.

Hon menar att biobaserade material är en materialgrupp som behöver ytterligare utveckling för att kunna bli ett både ekonomiskt och prestandamässigt konkurrenskraftigt alternativ till de konventionella fossilbaserade plasterna.

Samarbetet med HL Display AB startade för ungefär ett och ett halvt år sedan, stora delar av företaget inklusive underleverantörer har involverats. Nu är tillverkningen av de nya prismärkningslisterna i full gång vid fabriken i Sundsvall, och flera dagligvaruhandlare världen över har visat intresse.

Storskalig produktion

Utmaningen inom forskningsprojektet har varit att identifiera lämpliga biobaserade material. Uppdraget var att ta fram ett konkurrenskraftigt alternativ till de fossilbaserade plaster som hittills använts – något som kan användas i storskalig produktion, är slitstarkt och hållbart över tid.

– Kunskapen i akademin, industrins behov och bioplastsektorns kommersiella utveckling utgör tre grundläggande pelare för att främja expansion av biobaserade material på marknaden, säger Rosana Moriana.

Emma Strömberg, forskare inom fiber- och polymerteknologi.

Flera material har analyserats och testats i labb och i företagets produktion innan man hittade rätt. Forskarna hoppas att de biobaserade listerna kan få stort genomslag.

– För att kunna åstadkomma verkliga förändringar mot ett hållbart samhälle behöver vi samarbeta med näringslivet och gemensamt hitta produkter som investerare vill satsa på för att minska klimatpåverkan, säger Rosana Moriana.

Fossilfria lösningar

När det gäller butiksskyltning handlar det om stora volymer på en internationell marknad. Genom att ta fram miljövänliga lösningar i samarbete med KTH vill HL Display, enligt Emma Strömberg , forskare inom fiber- och polymerteknologi, befästa sin ställning som en ledande leverantör och samtidigt inspirera för mer miljövänliga lösningar i detaljhandeln.

– Vi är riktigt glada över att kunna bidra med något som så snabbt når marknaden. Det finns en stor efterfrågan, både bland kunder, företag och från politiskt håll efter nya material som kan bidra till en miljövänlig utveckling, säger hon och lägger till:

– Fortfarande är det en relativt liten del av plastmaterialen som är biobaserade. Förhoppningen är att vi har bidragit till att fossilfria lösningar kan få en växande andel av marknaden.

Text: Christer Gummeson