Till innehåll på sidan

Så råder vi bot på flygbullret

BULLERCENTRUM

Publicerad 2015-11-04

Fredagen den 13 november invigs Centrum för hållbar luftfart vid KTH, ett forskningscentrum vars främsta syfte är att minska flygbuller.

Väderleken kan förändras inom några timmar och påverka flygbullernivåer positivt eller negativt, säger Mats Åbom, professor vid KTH.

Det finns redan ett flertal idéer om vad forskning som ska bedrivas inom ramen för forskningscentret, och bullerkartor är en sådan. Ett annat uppslag är att vädret ska få avgöra hur flygplan ska landa och lyfta. Det innebär att flygledningen tar hänsyn till buller vid planering av flygbanor samt start och landning.

Mats Åbom, professor i teknisk akustik vid KTH och föreståndare för det nya forskningscentret, berättar mer om verksamheten vid invigningen.

Medverkar gör även en rad andra experter som på olika tvärvetenskapliga sätt jobbar med bullerforskning samt flygplanens miljöpåverkan.

Så här ser invigningsdagen ut:

När: Fredag 13 november klockan 13:00-17:15 med efterföljande mingel.

Var: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.

Mer information: www.kth.se/sci/centra/hallbarluftfart

Så här ser programmet ut:

  • 13:00-13:30 - Bakgrund samt officiell invigning: Rami Yones (Trafikverket), Peter Gudmundson (Rektor på KTH), Antonia Axelson-Johnson (familjeföretagare, Upplands Väsby) och Mats Åbom (Föreståndare på Centrum för hållbar luftfart) håller föredrag kring centrets forskninsområden.
  • 13:30-15:00 - Conny Larsson, Universitetslektor i meteorologi på Uppsala universitet, berättar om buller och ljudutbredning utomhus från ett flygperspektiv. Karl Bolin, universitetslektor vid institutionen för farkost- och flygteknik på KTH redogör för flygbuller – från flygplanet till örat. Karl Bolin har tidigare jobbbat med och forskat om vindkraftsljud, och hur detta kan maskeras av naturliga ljudkällor såsom lövsus och vågbrus. Göran Pershagen, professor på KI, berättar sedan om de effekter som buller, särskilt från flygtrafik, har på människokroppen.
  • 15:00-15:30 - Kaffepaus
  • 15:30-17:00 - Lena Mårtensson, professor vid KTH, berättar om det europeiska samverkansprojektet SESAR där framtidens flygtrafikledning utvecklas. Därefter tar KTH-forskarna Pernilla Ulfvengren och Pär Blomkvist över och berättar om den infrasystemsförändring som måste ske för hållbar luftfart. Slutligen tar Niclas Wiklander från Luftfartsverket över stafettpinnen.
  • 17:00-17:15 - Summering och avslutning.
  • 17:15-19:00 - Mingel med förfriskningar i Dome of Visions i anslutning till Openlab.

Text: Peter Larsson

För mer information och/eller anmälan, kontakta Karl Bolin på kbolin@kth.se.