Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Långväga flygresor orsakar mer än 200 gånger större utsläpp än tågresor inom Sverige. Sifforna visar utsläpp i kilo av koldioxidekvivalenter och avser fyra personer med Stockholm som avreseort, tur och retur. (Grafik: Daniel Gineman)

Så slår julresan på klimatet

Publicerad 2014-12-12

Ska familjen fira jul i Thailand? Eller kanske ta tåget till Åre? Skillnaden i klimatpåverkan är avsevärd, enligt miljöforskningen. Flyget till badstränderna i Sydostasien orsakar mer än 200 gånger större utsläpp av växthusgaser jämfört med den svenska fjällresan.

Jonas Åkerman

Julen är också resandets högtid. Fullbokade tåg och ringlande bilköer väntar för dem som ska hälsa på nära och kära. Folk julshoppar i London och dansar kring granen i Thailand. 

I ett miljöperspektiv är inte julresorna mer oroande än resandet under året i övrigt, enligt transport- och miljöforskaren Jonas Åkerman. Men de pekar på den trend som slår hårt på klimatpåverkan – fler långväga flygresor:

– Det blir särskilt tydligt under lov och andra ledigheter. Redan i dagsläget leder flygresandet till stor miljöpåverkan som inte är förenlig med klimatmålen. Problemet är också att flyget ökar sina utsläpp mer än andra sektorer i samhället.

Förra året reste drygt 120 000 fler personer utomlands med flyg i december. Toppen nås under julhelgen.

– Utrikesresandet runt jul har ökat de senaste åren. Fler är borta över själva julhelgen och något fler reser även på själva julafton och de anslutande dagarna, säger Åsa Öhman vid Swedavias presstjänst.

Resebolagens bild pekar åt samma håll – alltfler spenderar julhelgen i sol och värme, och resorna går längre bort. Först ut var Kanarieöarna, sedan kom Thailand, de senaste årens uppstickare heter Karibien.

Kostnader för miljön

Så vad kostar svenska familjers julfirande sett till miljöeffekterna? Jonas Åkerman gör ett svep över skillnaderna mellan olika alternativ: en flygresa till Thailand orsakar 8 ton utsläpp av växthusgaser, en bilresa till Åre ger 200 kg och samma resa med tåg orsakar endast 35 kilo.

Hur ska man resa under julen med gott miljösamvete?
– Julen medför inga speciella hänsyn. Som vanligt får man fundera över färdmedel och destination. Inom Sverige är tåg och buss de bästa alternativen, reser man utomlands är det destinationen som avgör.

Men de största möjligheterna att styra mot ett mer miljövänligt resande finns hos politikerna, enligt Jonas Åkerman. För flygtrafikens del vill han se ökade miljöskatter, enligt principen att priset på en resa ska spegla de miljöeffekter som resan ger upphov till.

Eftersom de mest effektiva skatterna inte går att införa på grund av avsaknad på internationella överenskommelser får man ta det näst bästa, menar han.

– Vi borde införa provisoriska styrmedel som till exempel passagerarskatt. De är lite trubbigare, men betydligt bättre än dagens situation. Om vi ska nå klimatmålen har vi inte tid att invänta internationella överenskommelser. När sådana överenskommelser sedan nås, så fasas de provisoriska styrmedlen ut

Biltrafiken stagnerar

För biltrafikens del ser han en ljusning. Bilismen har inte ökat nämnvärt i Sverige sedan mitten av 2000-talet, trots en ökad befolkning. Under själva julhelgerna rullar dock, fastän många är lediga, ungefär lika många bilar på vägarna som vanliga arbetsdagar.

Dagligen åker 1,2 miljoner personer med bil för att besöka släkt och vänner. Jämfört med tåget är skillnaden stor, SJ har ungefär 40 000 passagerare i snitt under julveckans dagar, med kraftiga toppar dagen före och efter julafton. Swebus, som har hälften av marknaden för expressbussresor, har runt 11 000 resenärer dagen före julafton.

Om tåg och buss ska kunna tävla med bilen som framtidens färdmedel behövs fler stödåtgärder från politiskt håll, enligt Jonas Åkerman. Bland annat vill han se bättre underhåll av järnvägarna för att öka tågtrafikens tillförlitlighet.

Vardagsliv utan bil

Men framför allt handlar det om att underlätta för människor att kunna leva ett smidigt vardagsliv utan att behöva äga en bil. Under sådana omständigheter skulle bilalternativet bli mindre lönsamt för resenärerna, menar han: 

– När valet i stället handlar om hyrbilskostnader blir tåg och buss betydligt mer konkurrenskraftiga jämfört med idag.

Miljötekniken då – vad kan den bidra med för ett miljövänliga resande?
– Effektivare teknik och bättre drivmedel. Men enbart teknikutvecklingen kan inte nå tillräckligt långt, säger Jonas Åkerman.

Själv kommer han att resa till Söderhamn över julen:

– Senast tog vi tåget upp men denna gång blir det nog bilpoolsbil.

Och vad önskar du dig i julklapp?
– Att vi når klimatmålen om högst två graders temparaturhöjning till år 2050. Det är en framtida julklapp som skulle göra mig riktigt nöjd.

Text: Christer Gummeson

Klimatmål:
För att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till två grader, krävs att de globala utsläppen av växthusgaser minskar med mellan 40 och 70 procent från 2010 till 2050, enligt FN:s klimatrapport från april i år. Tvågradersmålet innebär att den globala medeltemperaturhöjningen inte blir mer än två grader år 2050 jämfört med förindustriella nivåer.

Utsläpp av växthusgaser per år:
Svenska befolkningens totala utsläpp enligt ett konsumtionsperspektiv uppgår till ca 98 miljoner ton per år. Bilresande svara för 10-11 miljoner ton, flyg (inrikes och utrikes): 8-9 miljoner ton (drygt 60 procent av flyget är fritidsresor)

Utsläpp av växthusgaser vid julresor:
Flyg till Thailand: 8 ton, flyg London: 1,6 ton, bil till Åre: 200 kg, tåg till Åre: 35 kg. Tågens utsläpp är beräknat utifrån genomsnittlig elproduktion för Norden. SJ:s miljömärkta resande ger lägre utsläpp. (Exemplen avser fyra personer med Stockholm som avreseort, tur och retur, och har tagits fram av Jonas Åkerman)

Åtgärder för att underlätta ett vardagsliv utan bil, enligt Jonas Åkerman:

  • Utveckla system för bilpooler och biluthyrning
  • Bygg ut kollektivtrafik och cykelleder
  • Lokalisera nya bostadsområden där det är lätt att bygga kollektivtrafik

Så här mycket reser Sverige under julhelgen:

  • Bil: Antal personer som reser till släkt och vänner, per dag: 1,2 miljoner, antal personer som reser totalt, per dag: 3, 9 miljoner(siffrorna kommer från Trafikanalys, avser perioden 20 dec-6 jan, 2011-2013)
  • Buss: Swebus har hittills haft 7 procent fler bokningar i år. Den intensivaste resdagen är dagen före julafton då man beräknar köra 200 bussar, med drygt 11 000 resenärer. Totalt körs 160 extra avgångar över jul och nyår. Swebus har 52 procent av marknaden för expressbussresor.
  • Tåg: SJ räknar med att årets resande kommer att ligga på samma nivå som de senaste två åren. Under perioden 19-28 december reser totalt 425 000 resenärer med SJ. Flera resdagar är fullbokade. De mest intensiva resdagarna är dagarna före och efter julafton. SJ här cirka 90 procent av marknaden för persontransporterna på resor över 100 kilometer.
  • Flyg: december: utrikes 2012: ca 1,4 miljoner passagerare, 2013: ca 1, 5 miljoner passagerare (ökning med 9 procent); inrikes 2012: ca 860 000, 2013: ca 960 000 (ökning med 11 procent) (Siffrorna kommer från Swedavia, som driver Sveriges tio största flygplatser undantaget Skavsta)