Till innehåll på sidan

Samverkan mellan KTH och SLL ska ge nya jobb

Publicerad 2011-09-21

Nu samverkar KTH och Stockholms läns landsting över gränserna för att kvalitetssäkra framtidens vård och forskning.
– I gränslandet mellan teknik och sjukvård ser jag en stor potential för framtida tillväxt, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Torbjörn Rosdahl och Peter Gudmundson
Torbjörn Rosdahl, SLL, och Peter Gudmundson, KTH


Nu skriver Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan avtal om samverkan inom utbildning, forskning, innovation, anställningar och infrastruktur.

Peter Gudmundson, KTH:s rektor, ser stora vinster för samhället när Sveriges största tekniska universitet nu etablerar en direkt och nära kontakt med sjukvården.

– Jag ser framför mig att ingenjörer och tekniska doktorer kommer att få allt viktigare roller i framtidens sjukvård. Inom det här området finns goda möjligheter för innovationer och nytt entreprenörskap, säger Peter Gudmundson.

Samarbetet med SLL ger KTH en kontaktyta som enligt rektor är central för universitetets starkt växande forskning och utbildning inom medicinsk och biomedicinsk teknik. KTH har intresse av att bedriva utökad forskarutbildning inom hälsa, medicin och teknik.

Stockholms läns landsting och KTH kommer att arbeta långsiktigt med forskning och verksamhetsutveckling i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik. Landstinget vill med denna satsning sätta ytterligare fokus på patientsäkerheten.

För SLL är det av strategisk betydelse att medverka i och ta del av forskning inom områdena medicinsk teknik och teknik och hälsa som bedrivs vid KTH.

– Avtalet gör det möjligt för utbyte genom forskningsinsatser där personal från SLL kan forska vid KTH. KTH:s forskare kommer även att kunna tjänstgöra inom SLL för att utveckla verksamhetens teknikinnehåll. Det kommer att berika båda verksamheterna och leda till synergieffekter, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

Personer under forskarutbildning vid KTH ska kunna hämta ämnen från SLL samt efter genomförd forskarutbildning kunna arbeta som postdoktorer inom landstinget.

Samverkan behövs dessutom för att föra över tekniska innovationer till klinisk prövning, och för att utveckla nationella och internationella marknader för gemensamma innovationsresultat.

För mer information kontakta Peter Gudmundson, 08-790 70 01, eller rektor@kth.se.

Katarina Ahlfort