Till innehåll på sidan
Sandviks koncernchef Olof Faxander och KTH:s rektor Peter Gudmundson tar i hand på det strategiska partnerskapet. (Foto: Jann Lipka)

Sandvik och KTH i strategiskt samarbete

SAMVERKAN

Publicerad 2014-02-18

KTH och Sandvik fördjupar och breddar sitt samarbete genom ett avtal om strategiskt partnerskap. Syftet är att uppnå stärkt innovationsförmåga samt stärka talang- och kompetensförsörjning inom ett brett fält av verksamhetsområden.

Den 17 februari undertecknade parterna en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding, för framtiden. Det innebär en formalisering av ett redan omfattande samarbete, men syftar också till vidareutveckling, identifiering av nya samarbetsområden och ökat personutbyte.

Avtalet med Sandvik är KTH:s åttonde strategiska partneravtal och KTH:s rektor Peter Gudmundson uttryckte sin stora tillfredställelse med att kunna ta samarbetet med Sandvik ett steg vidare.

– Vi har haft gemensamma projekt med Sandvik under många år. Men det här är ett väldigt spännande sätt att arbeta mer långsiktigt. Vi kommer bland annat att jobba mycket med mobilitet, förklarade Peter Gudmundson.

Än så länge har Sandvik till exempel ingen adjungerad professor vid KTH, men två professurer är nu på gång. Företaget tar också emot flera industridoktorander och ett kontinuerligt utbyte med gästföreläsare pågår.

I dagsläget har Sandvik väl etablerade kontakter med fyra skolor på KTH och med Materialplattformen.  Samarbetet omfattar bland annat forskningsprojekt till exempel inom metallurgi, examensarbeten, samt projektuppgifter och viss undervisning förlagd i Sandvik.

– Jag tror det finns ett stort värde för Sandvik i det här samarbetet. Forskning och utveckling är centralt i vår verksamhet, ett kärnvärde för framtiden. Och både för Sverige som land och oss som företag är kompetensförsörjningen av vitalt intresse, förklarade Sandviks koncernchef Olof Faxander.

Sandvik är representerat i 130 länder och tillverkar bland annat rostfria stål, hårdmetallkomponenter, verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning sant maskiner och utrustning för processindustrin. Företagets breda verksamhetsområde ger alltså utrymme för samarbete inom flera ämnesområden påpekade Olof Faxander:

– Vi betraktas ju som materialexperter. Men vi tillverkar exempelvis också maskiner för gruvindustrin. Så kunskaper till exempel om ledarskap, lean manufacturing och IT är också mycket intressanta för oss.

Text: Ursula Stigzelius

 

  Läs mer om Sandvik