Till innehåll på sidan

Ser skogen för alla träd

NYHET

Publicerad 2017-01-19

KTH-doktoranden Håkan Carlsson har en idé. Låt drönare inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. På detta sätt minskas miljöpåverkan samtidigt som människor slipper det tidsödande arbetet. Tree Mapper kallar Håkan Carlsson sin innovation, och med tanke på att handeln med timmer uppgår till 26 miljarder kronor årligen bara i Sverige kan redan små procentuella förbättringar innebära betydande avkastning.

Håkan Carlsson är forskarstuderande på avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH. Sin affärsidé fick han under ett samtal med en vän.

Håkan Carlsson är forskarstuderande på avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH.

– Jag pratade med en kompis som jobbar i skogsindustrin och han reflekterade över bristen på metoder som med hög precision kan användas för värdering av skog och timmer. Han berättade också att det saknades metoder för feluppskattning. När skogen är någons levebröd är det lätt att förstå att vederbörande vill ha den bästa möjliga värderingen av tillgångarna, säger Håkan Carlsson.

Ungefär i samma veva som samtalet ägde rum läste Håkan Carlsson en kurs på KTH om autonoma system där en stor del av arbetet gick ut på att konstruera robotar som skulle kunna användas i olika scenarier för att hjälpa nödställda människor.

– Även om målen är olika mellan att räkna träd och rädda människor så delar båda scenarierna många funktionella komponenter. Till exempel att utforska ett okänt område i utmanande terräng, lokalisera objekt och rapportera in resultat, säger Håkan Carlsson.

Hans nya idé - Tree Mapper-systemet - kan förändra livet för skogsbrukare. Detta genom att förbättra processen för att uppskatta värdet av en skog genom att räkna individuella träd med hjälp av autonoma drönare.

Sättet att jobba innebär att felet vid värderingen av skogen, vilket ofta läggs på som en risk i priset, kan reduceras och skogsägarna kan få ut mera pengar från sina tillgångar.

Dessutom, med kunskap om position och storlek av individuella träd i en skog, så kan avverkningsprocessen optimeras. Både i termer av tid och bränsle där minskad åtgång av det senare innebär en vinst för miljön.

Tree Mapper-systemets användande av nya tekniker kan alltså komma att förändra skogsindustrin och medföra besparingar för Sveriges skogsbrukare. Kanske till och med stora sådana.

– Artificiell intelligens och autonoma system är på väg att förändra hur samhället fungerar. Med den låga kostnad för beräkningar som finns idag kan man i större utsträckning använda algoritmer som förut ansågs för beräkningsintensiva. Min idé tog bara ett problem som är tråkigt och tröttsamt för människor att lösa och låter robotar, som även är mer effektiva och korrekta, utföra jobbet.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) har finansierad Håkan Carlssons doktorandstudie som ligger till grund för Tree Mapper.

Tree mapper var en av 20 vinnare på Venture Cups Top 20-lista 2016. Denna lista publicerades i början av december förra året.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Håkan Carlsson på 070 - 797 91 88 eller hakcar@kth.se.