Till innehåll på sidan
Sigbritt Karlsson har utsetts av regeringen till KTH:s nästa rektor. (Foto: Adam af Ekenstam)

Sigbritt Karlsson blir KTH:s rektor

Nu startar rekrytering av prorektor

Publicerad 2016-06-03

Regeringen har utsett Sigbritt Karlsson, professor i polymerteknologi, till rektor på KTH från och med 12 november.
– Det känns härligt. Nu kan jag på allvar börja ställa in mig på att komma tillbaka till KTH, både mentalt och känslomässigt, säger hon.

Sigbritt Karlsson, för närvarande rektor vid Högskolan i Skövde och med lång bakgrund från KTH, har varit KTH:s rektorskandidat sedan en nomineringskommitté föreslog henne i februari. Under en presentation för personalen i våras berättade hon om sina visioner – att lyfta KTH en nivå till.

Har du tänkt något mer kring vad du vill åstadkomma som KTH:s rektor?
– Det jag ägnar mycket tankemöda är hur visionerna ska omsättas i konkret utvecklingsarbete. För mig är det angeläget att ta hänsyn till var KTH befinner sig nu och att prioritera vad som behöver göras först. Grunden är att KTH ska fortsätta att stärka sin position som internationellt framstående lärosäte. För att vara det behöver verksamheten präglas av jämställdhet och hållbar utveckling. Där är vi inte än.

Genom att både vara ett ledande lärosäte inom teknikutbildning och ha en stark teknikvetenskaplig forskning kan KTH stärka sin internationella ställning, hoppas hon.

– KTH ska vara attraktivt och efterfrågat samt djupt engagerat i samhälle och näringsliv såväl lokalt som internationellt. Att till exempel arbeta med begreppet utmärkt utbildningsmiljö kräver dialog och samsyn, inte minst med studenterna, för att kunna ta tag i det som behöver förändras och bli bättre. I det ligger också att ta vara på det som redan är utmärkt.

Hur förbereder du dig för tillträdet i höst?
– Jag kommer ägna mycket tid att läsa på; det har gjorts ett stort antal utredningar av olika slag under de gångna sex åren när jag varit ifrån KTH. Resultaten från dessa vill jag reflektera över och sätta in i en omvärldsanalys. Vidare behöver jag sätta mig in i redan pågående processer. I sommar kommer jag att ägna en hel del tid åt KTH-läsning.

Börje Ekholm, ordförande för KTH:s styrelse och nomineringskommitté, säger att Sigbritt Karlsson haft ett brett stöd genom hela förankringsprocessen på KTH och välkomnar att regeringens beslut kommer i god tid före rektorsbytet.

– När nuvarande rektor tillträdde var KTH:s ekonomi mycket svag. Efter att ekonomin stabiliserats och vi börjat klättra på rankinglistor, har KTH fått en mycket stark position. Det är utifrån den här basen vi ser att Sigbritt Karlsson kan ta nästa steg för att ytterligare förbättra KTH inom såväl forskning som utbildning, säger han.

Sigbritt Karlsson börjar som rektor vid KTH 12 november.

KTH inleder nu arbetet med att rekrytera en ny prorektor, en process som leds av Sigbritt Karlsson i samarbete med nomineringskommittén.

– Eftersom prorektor är rektors ställföreträdande och närmaste medarbetare är det viktigt att vi delar samma vision och kan bilda ett bra team för samarbete. Samtidigt ska vi komplettera varandra när det gäller ämneskompetens så att KTH:s ledning får en bred bas, säger Sigbritt Karlsson.

Andra viktiga egenskaper är en person som har legitimitet både internt och mot omvärlden – för att kunna driva KTH:s strategiska frågor, menar hon.

Anställda och studenter är välkomna att lämna nomineringar till ny prorektor.

– Det kommer att ge ett bredare underlag, jag hoppas att många tänker till och kommer in med förslag på kandidater, säger Sigbritt Karlsson.

Text: Christer Gummeson

Rekryteringsprocess för prorektor

  • Anställda och studenter är välkomna att lämna interna nomineringar på ny prorektor fram till och med 30 juni. Läs mer här om hur den interna nomineringen går till.
  • Rekryteringsannons finns här .
  • Nomineringskommittén sammanträder för genomgång av kandidatlista i slutet av augusti. Rekryteringsarbetet med förankringsprocesser pågår under hösten. Universitetsstyrelsen beslutar om ny prorektor 17 oktober. Ny prorektor tillträder 1 januari 2017.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2016-06-03