Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skarvlöst surfande i skyn

Çiçek Çavdar, forskare vid avdelningen för kommunikationssystem vid KTH. Foto: Jann Lipka.

NYHET

Publicerad 2017-01-23

Under 2017 förutspås 11,5 miljoner flygresor göras i Europa. En ökning om 21 procent jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att det finns en stor marknad för sömlös internetåtkomst på flygplatser och i flygplan, något som ska bli resultatet av ett nytt europeiskt forskningsprojekt där forskare från KTH ingår.

Det är inom ramen för EIT Digital, ett konsortium på EU-nivå av bestående av akademi och industri, som projektet ICARO-EU pågår.

Çiçek Çavdar, forskare vid avdelningen för kommunikationssystem vid KTH, är en av de som arbetar i ICARO-EU. Tanken är att flygresenärer ska kunna vara konstant uppkopplade från att de kommer till en flygplats och till dess att de lämnar nästa. Både vid gaten, under start och landning samt själv flygresan. Detta med hjälp av bland annat 5G.

Bakgrunden till forskningsprojektet är att flygresenärer fram till idag i mångt och mycket inte haft möjlighet att surfa på sina mobiler ombord på flygplanen. I de fall internetåtkomst via Wifi existerat efter att planet lyft har surfhastigheterna varit låga på grund av den stora mängden anslutna personer till samma trådlösa åtkomstpunkt.

Vidare har en sådan uppkoppling krävt en viss konfiguration av mobilerna, och upplevelsen har inte varit sömlöst. Det är det forskarna alltså vill ändra på.

Çiçek Çavdar, som är initiativtagare till och koordinator för projektet, berättar att en gemensam insats med flera tongivande aktörer på området är en nödvändig insats för att åstadkomma skarvlös internetåtkomst. Detta så att lösningen blir komplett som möjligt, med alla pusselbitar som behövs.

– Flygplanstillverkare, företag som tillverkar mobilnät och forskare måste arbeta tillsammans för att kunna utveckla ny nätverksarkitektur, nytt kommunikationssystem men också nya affärsmodeller. Allt detta för att kunna erbjuda internetåtkomst "gate-to-gate". Marknaden är enorm. År 2014 fanns det 160 flygbolag och 4 500 flygplan bara i Europa.

Fram till idag, i de fall Wifi funnits ombord på flygplan, har internettrafiken gått via satellit. Framöver är det master på marken som ska erbjuda trådlös kommunikation. Tekniken som används kallas DA2GC och består bland annat av master som är riktade mot himlen och flygplanen.

Forskningsprojektets framsteg kommer att demonstreras på plats hos Airbus i München via ett så kallad "proof-of-concept". Vissa framsteg har redan gjorts; nödvändiga komponenter och funktioner för sömlös kommunikation på marknivå mellan mindre nätverk och flygplan testades framgångrikt i december 2016. Under året som kommer ska en mer komplett teknisk lösning testas i luften.

I forskningsprojektet ingår KTH, Airbus (Tyskland), Ericsson (Sverige, Tyskland) och Create-Net (Italien).

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Çiçek Çavdar på 08 - 790 43 30 eller cavdar@kth.se.