Till innehåll på sidan
KTH startar tillsammans med GIH som riksidrottsuniversitet i höst i jakten på fler framtida talanger. (Foto: Scanpix)

Startskott för KTH som riksidrottsuniversitet

IDROTT

Publicerad 2015-05-22

KTH blir riksidrottsuniversitet (RIU) från och med i höst. Duktiga idrottare ska kunna kombinera sin karriär med studier.
– KTH är ju ett universitet i framkant och då är det inte fel att ha elitidrottare på campus, säger Inge Jovik, som ansvarar för RIU på KTH.

Det var i december förra året som Riksidrottsförbundet föreslog att KTH och GIH, Umeå Universitet och Göteborgs Universitet och Chalmers skulle hjälpa till och stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft genom att bli riksidrottsuniversitet . I höst startar verksamheten.

Inge Jovik.

KTH har ganska mycket erfarenhet på området efter att ha jobbat med anpassade studier genom KTH Sportcampus Sweden sedan 2003.

– Vi kommer att jobba vidare på ungefär samma sätt. I dag har vi omkring 40-50 elitidrottande studenter som har anpassad studietakt. I och med att KTH blir riksidrottsuniversitet lär antalet stiga till kanske 100, säger Inge Jovik.

Genom att anpassa studierna, till exempel genom att flytta tentor eller labbar, blir det möjligt att samtidigt bedriva en idrottskarriär alternativt en tränarkarriär. När idrottslivet börjar sina, kan även karriärplanering vara aktuellt inom ramen för programmet. De som söker måste vara på landslagsnivå inom sin idrott och i övrigt ha rätt betyg för att komma in. Sverige ligger enligt Inge Jovik långt framme när det gäller detta sätt att ta tillvara idrottstalanger och nämner att det funnits riksidrottsgymnasium sedan 1972.

– Ingenjörsstudier och idrott är en bra kombo. Genom fler idrottare kommer sannolikt den idrottsnära forskningen också att utvecklas inom exempelvis ergonomi, mekanik och rörelseanalys.

En annan aspekt är att när föreningsidrotten minskar kan RIU vara en lösning för framtiden och även påverka folkhälsan.

– Att varva idrott med studier, kropp med knopp, är bra. Det ena främjar det andra. Idrottare på campus skapar goda ringar på vattnet även ur hälsosynpunkt.

Text: Jill Klackenberg