Till innehåll på sidan

”Startup-företagen måste få växa i Sverige”

Publicerad 2017-10-18

KTH-alumnen Marie Wall är Sveriges genom tiderna första startup-ansvariga på Näringsdepartementet.

Två aktuella samhällsfrågor som Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartementet, arbetar med:
1. Kompetensfrågan, där kompetens-utvisningar är en stor utmaning.
2. Att främja samarbetet mellan startups och svenska storbolag.

I sin roll jobbar hon för att de politiska beslutsfattarna och de nystartade bolagen ska se vikten av att samarbeta.

– Vi vill stärka Sveriges företagsframgångar i världen, och skapa förutsättningar för unga innovativa företag att växa i Sverige. Då krävs också att det finns rätt yrkeskompetens i landet, säger hon.

På senare tid har flera fall uppmärksammats där högkompetenta medarbetare vid svenska startup-företag har utvisats – exempelvis på grund av bagatellartade fel i tidigare anställningskontrakt.

– Alla tycker att det är olyckligt när man utvisar människor på grund av tidigare mindre misstag. Men med dagens regelverk spelar det ingen roll – om det är fel så åker man ut…

Marie Wall i möte med Cecilia Storåkers Hjelmstedt, investerare i svenska startups.

Hur ska utvecklingen stoppas, rent konkret?

– Migrationsverket har tagit tag i frågan och ändrat många av sina rutiner och processer, både för arbetstagare och för arbetsgivare, för att minska problemen. Dessutom kommer nu en ändring av lagen där man öppnar upp för möjligheten att rätta till tidigare misstag. Men här finns fortfarande mer att göra, en tung ”backlog” och en stor osäkerhet hos de berörda företagen.

– Dessutom är det en pågående utmaning att hela startup-företag köps upp alldeles för tidigt av utländska företag, som vill komma åt kompetensen och teamet, snarare än kunderna och produkten, säger Marie Wall vidare.

– Om en större andel av svenska startup-företag kan hitta sina första och största kunder i Sverige har företagen bättre förutsättningar att stanna och växa i Sverige!

Och det finns goda exempel där storföretag har samarbetat med startups, så bland annat svenska innovationer som Spotify, Klarna och Wrap har kunnat ta fart och växla upp på hemmaplan.

– Men det här handlar inte bara om startup-företagens överlevnad, utan även om att våra traditionella företag har massor att vinna på att dra nytta av innovationskraften hos startups, säger Marie Wall.

Enligt henne har de stora företagens syn på startups börjat förändras sedan ett par år tillbaka. Ericsson Garage, Astrazeneca BioHUB, ABB’s Synerleap och Lindholmens Mobility Center nämner hon som goda exempel där företag har insett värdet av att arbeta närmare startups.

Och det är inte bara de stora företagen som börjat agera.

– Sveriges inkubatorer gör viktiga insatser för att överbrygga gapet mellan stora och små företag. Tack vare programmet ”Ignite”, där bland annat STING och Things är aktiva partners, har svenska storföretag börjat dela med sig av sina utmaningar och sin kompetens till startups.

I sitt arbete inom Regeringskansliet bidrar Marie Wall till att förklara hur startup-företag kan bidra till politikens övergripande mål – bland annat genom att säkra Sveriges framtid som industri-nation.

– Dessutom kan startups hjälpa Sverige på vägen mot att lyckas hantera de klimatutmaningar vi står inför. Vi måste se dem som en strategisk pusselbit i helheten, inte som ett särintresse.

– Nu har politikerna börjat nämna startups och storbolag i samma mening i talarstolen och det är ett framsteg. Vägen hit har inte varit självklar.

Marie Wall framhåller att ett växande antal unga internationella entreprenörer i dagsläget väljer att etablera sig i Sverige, eftersom ”här finns både spännande företag och ett samhälle som möjliggör hög livskvalitet bland annat genom fri skola, dagis och vård”.

Som andra stora fördelar med Sverige nämner hon klimatet, miljön, det faktum att gatorna är jämförelsevis trygga, och att startup-branchen är ”mindre grabbig” här än i många andra länder.

– Sverige har värden som många entreprenörer uppskattar – om de får veta om dem! Vi svenskar är så bra på att tala om allt som är kasst, men vi måste bli bättre på att berätta om det som är positivt.

FAKTA

Hur definierar Regeringskansliet ett startup-företag?

Ett startup är ett fristående yngre innovativt företag med ambitionen att växa och en konkurrenskraftig, skalbar affärsmodell med internationell tillväxtpotential.
Ett startup bygger ofta den skalbara affärsmodellen på digital teknik och/eller immateriella tillgångar.

Tre områden där Näringsdepartementets politik ska stärka startups

Kompetens och talang – att öka it-kompetensen i undervisningen och att Sverige ska bli ett attraktivt land att jobba i för internationella talanger.
Tillgång på kapital – att startups inte bara ska vara beroende av privata investerare utan även få tillgång till kapital via företagslån och statliga riskkapitalbolag.
*Tillgången på kunder – att svenska företag och offentlig sektor ska anlita startups.

Marie Wall

Aktuell som: Startup-ansvarig på Näringsdepartementetsedan 2016.
Bakgrund: Har jobbat med svenska startups och it-bolag,
varit investerare på riskkapitalbolag, programchef på Microsoft,
programansvarig på Vinnova.
Utbildning: Tog examen i datateknik på KTH 1991,
som en av fem tjejer bland drygt 90 killar.

Text Katarina Ahlfort

Foto Susanne Kronholm

KTH Magazine 18 OKTOBER, 2017

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2017-10-18