Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stort framsteg för nanovätskor

NYHET

Publicerad 2015-06-04

Under det senaste decenniet har så kallade nanovätskor befunnit sig i hetluften och varit flitigt ifrågasatta. Dessa vätskor innehåller bland olika typer av nanopartiklar vilket enligt vissa experter på området ska förbättra deras värmeledningsförmåga i jämförelse med traditionella kylvätskor. Nu har KTH-forskare bevisat nanovätskornas förträfflighet.

– Vi jobbar med nanovätskor som kan användas för dess utmärkta egenskaper när det kommer till värmeledning, smörjning och lagring av värmeenergi. Nu har vi utvecklat ett flertal vätskor för olika ändamål, och funktionell testning av dessa har gjorts genom våra kollegor på KTH-avdelningarna Energiteknik och Industriell produktion, säger Nader Nikkam, forskare på avdelningen Funktionella material vid KTH.

Muhammet Toprak, universitetslektor på Avdelningen för funktionella material vid KTH.

Nanovätskor kan också ingå i kläder för kylande eller värmande funktionalitet, och de kan utgöra en del av basvätskor som vatten, motorolja eller etylenglykol. Listan över applikationer kan göras lång.

– De forskningsframsteg vi hittills gjort har resulterat i fler än 20 publicerade vetenskapliga artiklar. Vi har även ansökt om fem patent, varav ett är beviljat och de andra fyra är under granskning, säger Muhammet Toprak, universitetslektor på Avdelningen för funktionella material vid KTH.
 
Vad är det då han och forskarkollegan tillika universitetslektor Muhammet Toprak utvecklat?! Ett flertal olika nanovätskor med olika egenskaper.

En av dem, där patent redan är beviljat, innehåller nanostrukturell mesoporös kiseldioxid och är en helt ny typ av nanovätska.

– När det kommer till att använda nanovätskor som en del av smörjande medel har vi utvecklat en effektiv vätska som består av vegetabilisk olja och molybdendisulfid. För energilagring har vi också utvecklat en helt ny nanovätska genom att använda mesoporösa material, berättar Nader Nikkam.

På frågan om vilken den absolut främsta fördelen som KTH-forskarnas nanovätskor har så svarar Nader Nikkam att dessa ger olika typer av kostnadsbesparingar.

– Traditionella vätskor för att transportera bort värme har dåliga egenskaper när det kommer till värmeledningsförmåga. De smörjmedel som används idag har inte tillräckligt effektiva tribologiska egenskaper. Konventionella fasändringsmaterial behöver göras bättre när det kommer till deras egenskaper att lagra värmeenergi. Genom att använda våra nanotekniker förbättras värmeledning, smörjning och lagring av värmeenergi vilket i sin tur leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar, säger Nader Nikkam.

Han tillägger att nanovätskorna har en stor marknadspotential. Vilka nyckelspelare och kunder inom industrin som de båda forskarna ska vända sig till först återstår dock att se. En marknadsundersökning där forskarna får hjälp av KTH Innovation och Vinnova kommer att hjälpa till med denna identifieringsprocess.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Nader Nikkam på 08 - 790 81 47 / nikkam@kth.se eller Muhammet Toprak på 08 - 790 83 44 / toprak@kth.se.