Till innehåll på sidan

Tre KTH-forskare utvalda att få miljoner euro i ERC-anslag

Danica Kragic, KTH
Danica Kragic, KTH
Publicerad 2011-09-12

Tre unga framstående forskare vid KTH har beviljats startbidrag från European Research Council, ERC. Anslagen är på max 1,5 miljoner euro totalt, fördelat över fem år.

Följande tre KTH-forskare får miljontals euro från ERC för att bedriva forskning vid svenska värdinstitutioner:

-Danica Kragic, Centrum för Autonoma System, med forskningsämnet Flexible object manipulation based on statistical learning and topological representations.

-Frank Niklaus, Skolan för Elektro- och Systemteknik, som forskar om nya tillverkningsmetoder för mikro- och nanostrukturer. New paradigms for MEMS & NEMS integration.

-Jakob Nordström, Skolan för Datavetenskap och Kommunikation, som forskar under temat Understanding the hardness of theorem proving.

Sammanlagt 15 forskare har fått pengar till forskning vid värdinstitutioner i Sverige genom ”Starting Grant 2011”. Sverige har därmed en hedervärd niondeplats på topp 10-listan över länder som fått flest ansökningar beviljade.

Totalt 4080 ansökningar har kommit in till utlysningen ”Starting Grant 2011”, och än så länge har 480 forskare fått anslag. I uttagningarna, som sker i två steg, ingår även en intervju med en panel av sakkunniga.

Danica Kragic berättar om sitt projekt FLEXBOT, som öppnar för nya viktiga forsknings- och teknikområden:
– Projektet syftar till utveckling av datorseendebaserad förståelse av den mänskliga handens rörelser. Kunskapen kan användas till utveckling av kontrollstrategier för robotgrepp, genom att kombinera metoder från statistiskt lärande med topologiska representationer.

– Forskningsmässigt sett vill vi skapa nya tankesätt inom ett område som traditionellt sett har fötts ur mekanik och modeller av kroppar, utan att hittills ta hänsyn till optimal design. Teknologiskt sett ska vi skapa metoder för bedömning av ny robotdesign och proteshänder, säger Danica Kragic.

Jakob Nordström vill förstå hur man så effektivt som möjligt kan bevisa logiska formler med hjälp av datorer.

-Det är ett helt grundläggande problem inom datavetenskap, med kopplingar till en av de djupaste öppna frågorna inom matematiken i dag. Det kanske kan låta torrt och teoretiskt, men lite överraskande är det så att många problem inom fysik, kemi, biologi och andra vetenskaper kan lösas genom att räkna på logiska formler. Det används exempelvis vid konstruktion av datorkomponenter och tekniska system där man måste vara helt säker på att allt blir rätt, säger Jakob Nordström.

-För mig innebär anslaget från ERC en unik möjlighet att bilda en egen forskargrupp, och att jag vågar ge mig på riktigt svåra forskningsproblem eftersom jag kan känna mig trygg med långsiktig finansiering.

Jakob Nordström, KTH
Jakob Nordström, KTH

Här är övriga forskare i Sverige som får ta emot ERC-stöd till forskning vid svenska värdinstitutioner:

Karolinska Institutet:
Gilad Silberberg, Institutionen för Neurovetenskap, Sensory integration in the Striatal microcircuit
András Simon, Institutionen för Cell- och molekylärbiologi, Novel strategies for brain regeneration
Andreas Olsson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Emotional learning in social interaction

Stockholms universitet
Maja Schlüter, Stockholm Resilience Center, The nature of social-ecological linkages and their implication for the resilience of human-environment systems
Ilona Riipinen, Institution för tillämpad miljövetenskap, Atmospheric gas-aerosol interface: from fundamental theory to global effects

Lunds universitet
Anders Johansen, Institutionen för Astronomi, From pebbles to planets: towards new horizons in the formation of planets
Olle Melander, Center of Emergency Medicine, Integration of genomics and cardiometabolic plasma biomarkers for improved prediction and primary prevention of cardiovascular disease
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen ,
The reform capacity of goverments

Uppsala Universitet
Edward H. Morrow, Evolutionsbiologistik Centrum, Sex-specific genetic effects on fitness and human disease
Lars Feuk, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Sequence based strategies to identify genetic variation associated with mental retardation and schizophrenia

Göteborgs Universitet
Sebastian Westenhoff, Institutionen för Kemi, "Filming" excited state structural dynamics in photosynthesis and organic semiconductors

Sveriges Lantbruksuniversitet
Claudia Köhler, Institutionen för Växtbiologi och skogsgenetik, Mechanisms of polyploidy-mediated postzygotic reproductive isolation

Läs ERCs pressmeddelande här: http://www.vr.se/download/18.2ab49299132224ae10680002081/press_release_stg2011_results.pdf

För mer information kontakta Danica Kragic på 08-790 67 29 eller danik@csc.kth.se, Frank Niklaus på 08-790 93 32 eller frank.niklaus@ee.kth.se, Jakob Nordström på 08-790 69 19 eller jakobn@csc.kth.se.

Katarina Ahlfort