Till innehåll på sidan

Uppdragsutbildning växande inkomstkälla för KTH

Stefan Revestam, affärsområdeschef för den öppna uppdragsutbildningen på KTH
Stefan Revestam, affärsområdeschef för den öppna uppdragsutbildningen på KTH, siktar på snabb tillväxt
Publicerad 2010-10-12

Förutom att uppdragsutbildningen ska ge mer intäkter bättrar de också på företagskontakterna. I november går startskottet för de nya öppna vidareutbildningskurserna.

KTH Education har sedan länge bedrivit uppdragsutbildning direkt anpassad och utformad för enskilda företag. Nu utökas uppdragsutbildningen med färdigpaketerade kurser, öppna för deltagare från många olika företag.

– Siktet är inställt på att den här verksamheten ska växa snabbt och uppnå en betydande omfattning inom några år, säger Stefan Revestam, affärsområdeschef för den öppna uppdragsutbildningen på KTH.

Han tillägger att rekrytering kommer att användas för växa. Det innebär minst tre nya tjänster i verksamheten under hösten, och ytterligare tre nästa vår.

Färdiga kurser som kommer att erbjudas i höst är "Säkerhetskritiska system", "Sensorer för inbyggda system" och "Feltoleranta system". Kurserna är korta och intensiva, "Sensorer för inbyggda system" är en tredagarskurs medan de andra två är något längre, 5 respektive 6 dagar.

Inom kort kommer kursportföljen att fyllas på med fler utbildningar.

– Vi håller på att ta fram fler kurser inom inbyggda system, Målet är mellan fem och tio kurser. Sedan kommer vi att bygga vidare på närliggande ämnen, säger Stefan Revestam.

Han fortsätter med att berätta att det finns ett behov bland företagen av just kurser som rör inbyggda system. När det gäller kursen "Säkerhetskritiska system" är det utbildning som fungerar finfint för både fordon- och kärnkraftsindustrin, men också i princip alla branscher där det finns ett behov av personsäkerhet. Kursen "Feltoleranta system" å sin sida fungerar alldeles utmärkt även för de som arbetar med telefonsystem.

För mer information, kontakta Stefan Revestam på 08 - 790 60 38 eller revestam@kth.se.

Peter Larsson