Till innehåll på sidan

”Världen behöver bättre ledarskap”

Publicerad 2017-04-26

En ledares främsta uppgift är att uppnå goda resultat. Men ett gott ledarskap måste grundas på etik och långsiktighet, enligt Gregg Vanourek, KTH-forskare i entreprenörskap.
– Det är alltid bättre för en chef att misslyckas med ära än att lyckas med skam, säger han.

En organisation som saknar etiska riktlinjer kan aldrig bli riktigt framgångsrik. Och det är chefen som måste dra gränsen för vad som är acceptabelt, fastslår Gregg Vanourek, forskare och adjunkt vid Institutionen för Industriell ekonomi (Indek).

I sin bok Triple Crown Leadership (vinnare av International Book Awards 2013) beskriver han de tre målen i det goda ledarskapet som ”excellent, ethical, enduring”; utmärkt, etiskt och långsiktigt. Boken bygger på intervjuer med ledare i 61 organisationer i elva länder.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna när det gäller ledarskap?

– Ett vanligt missförstånd är att chefen ska kunna ge alla svar, och dessutom alltid vara helt tvärsäker på sin sak. Risken är att personalen blir beroende av sin alltför starka chef. Det läget blir farligt för en organisation, eftersom en övertro på ledaren tar bort personalens engagemang och känsla för utmaning, säger Gregg Vanourek.

Vidare nämner han missuppfattningen att en ledare ska vara verksamhetens främsta visionär. I framgångsrika organisationer ska i stället alla medarbetare ha till uppgift att föreställa sig framtiden och bidra till en gemensamt skapad vision.

– Ytterligare en myt är att man är född till ledare, och därmed måste ha vissa ledaregenskaper från början. Det är inte sant – de flesta människor kan lära sig att vara ledare.

Det är enligt Gregg Vanourek inte ovanligt att människor väljer bort ledarrollen i onödan och straff ar ut sig själva som chefer på grund av en tro på gamla osanningar.

– Vi kan också intala oss själva att vi inte passar som ledare på grund av att vi kanske är rädda att tala inför folk, eller inte är tillräckligt starka visionärer. Alltför många blundar för sin egen potential – fler måste kliva fram och ta ansvar, det finns massor av outnyttjad ledarpotential i arbetsgrupper på olika nivåer, säger Gregg Vanourek.

Vid frågan om hur en ledare bör agera för att vinna gruppens förtroende, radar han snabbt upp sju avgörande punkter:

 • Gör vad du säger, var pålitlig.
 • Följ snabbt upp problem.
 • Var tydlig med vad du vill och vad du gör.
 • Dölj inte saker du hanterar i verksamheten för medarbetarna.
 • Försök att varken överdriva eller tona ner saker, håll dig till den sanna bilden i informationen.
 • Prata inte bakom någons rygg.
 • Kom inte med ursäkter.

– Det är omöjligt för en chef att ensam leda en organisation framåt. Därför måste en god ledare alltid hitta och utveckla flera olika ledare inom varje arbetsgrupp, säger Gregg Vanourek.

– Chefsskapet kan liknas vid en dans, ett samarbete med teammedlemmar som alla är duktiga på olika saker. En av chefens viktigaste uppgifter är faktiskt att skapa utrymme för alternativa ledare i organisationen.

Som ledare för ett teknologiföretag och en utbildningsstiftelse, samt en av grundarna till ett konsultföretag i USA, har Gregg Vanourek själv erfarenhet av chefskap.
– Men även om man är en erfaren ledare hör det till chefsrollen att göra fel ibland.

Hur agerar du som ledare om du har gjort ett allvarligt misstag?
– Då erkänner jag mitt misstag. Ärlighet bygger förtroende, och sårbarhet är kraftfull i alla relationer.

Vad ser du som den värsta egenskapen en chef kan ha?

– De mest extrema bland komplicerade ledare är narcissisterna. Deras yrkesroll handlar inte främst om verksamheten, utan om dem själva. I narcissistens ögon finns jobbet framför allt till för att han eller hon ska få stå i centrum och känna sig uppskattad.

Men, säger Gregg Vanourek, alla chefer har anledning att se upp för sitt eget ego – en uppblåst självbild blir lätt en fälla.
– Det är lätt att fastna i sitt ego, chefskapet kan stiga en åt huvudet.

Hur kan ego-fällan undvikas?

– Bäst är att skaffa en pålitlig mentor, en person som ser igenom skitsnack och tar ner en på jorden igen. En bra mentor är en trygg person som delar ens värderingar.

Själv har han alltid kunnat vända sig till sin pappa, Bob Vanourek som också är medförfattare till boken. Mentorn, säger han, kan även vara en person man kanske inte känner så väl, men som man respekterar – det gäller bara att våga ställa frågan. De flesta som tillfrågas om mentorskap svarar ja.

Hur ofta bör en chef träffa sin mentor?
– Man kan exempelvis träffas och diskutera över fika varje eller varannan månad, viktigt är att inte kräva alltför mycket tid av sin mentor.

Gregg Vanourek rekommenderar också ledare att skapa eller delta i små grupper av personer som inte konkurrerar, och som därför kan dela idéer och goda råd i gott förtroende.

Vad är det värsta misstaget en chef kan göra?
– Det mest fatala är att ta etiken för given. Etiska frågor måste man jobba med hela tiden. Etik inom företag och organisationer har alltid varit svår att hantera – girighet, stress och rädsla gör att oetiskt agerande upprepas, om och om igen.

– Mitt tips är att vara ständigt uppmärksam på ursäkter som ofta används för att rationalisera oetiska aff ärer. De kan låta så här: ”Vi måste ju överleva”, ”Det är inte mitt beslut”, och ”Aff ärer är aff ärer”, säger Gregg Vanourek.

En chef bör enligt honom också ställa sig själv testfrågor inför tveksamma beslut, som ”Skulle det här agerandet strida mot någon av mina grundvärderingar?” ”Kan jag leva med det här på mitt samvete?” ”Hur vore det om det här hamnade på förstasidan i tidningen?”
– Inom politik och näringsliv är ledares beslut ofta alltför kortsiktiga; framstressade genom kvartalsrapporter och vallöften.

– Vi skrev boken Triple Crown Leadership eftersom världen är beroende av gott ledarskap för att lösa framtidens samhällsproblem. Vi behöver bättre ledarskap överallt, inklusive på universiteten och i klassrummen.

FAKTA

GREGG VANOUREKS TIPS TILL FRAMTIDENS GODA LEDARE:

 • Våga vara den du är.
 • Ta dig tid till reflektion och eftertanke.
 • Skaffa en fristad från möten och den konstanta strömmen av information.
 • Tänk igenom vad du värdesätter mest i livet, skriv ner dina mål och påminn ofta dig själv om dina värderingar och visioner.
 • Skaffa en mentor du litar på, som kan lyssna och ge goda råd.
 • Fatta viktiga beslut först efter analys, reflektion och konsultation.

DET HÄR KAN TRIPLE CROWN LEADERSHIP (LEDARSKAPET SOM FOKUSERAR PÅ UTMÄRKTA RESULTAT, ETIK OCH LÅNGSIKTIGHET) ENLIGT GREGG VANOUREK RESULTERA I:

 • Personalen är lojal mot organisationen.
 • Medarbetare utmanar varandra för att hitta lösningar och idéer.
 • Organisationen slipper hantera de stora kostnader som oetiska förfaranden brukar medföra.
 • Medarbetare upplever mer glädje på arbetsplatsen och är mer nöjda med sitt jobb.
 • Intressenter gynnar företagsamheten genom att göra mer affärer.
 • Interna maktkamper bland medarbetare minskar eller försvinner helt.

Web Site: triplecrownleadership.com/
Twitter: @GVanourek, @TripleCrownLead
Gregg Vanourek är adjungerad professor i entreprenörskap på KTH, regionmarknadschef på Indek, samt vice direktör för Stockholm School of Entrepreneurship. Tillsammans med sin far Bob Vanourek har han skrivit boken Triple Crown Leadership.

Text Katarina Ahlfort

Illustration Anders Westerberg

KTH Magazine 26 APRIL, 2017

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2017-04-26