Till innehåll på sidan

Olle Wijk får KTH:s pris för industriell samverkan

Olle Wijk, Sandvik
Olle Wijk är vice vd och forsknings- och teknisk direktör på Sandvik Materials Technology. Foto: Bengt Alm
Publicerad 2011-10-18

KTH:s prestigefulla pris för industrisamverkan går i år till en person som har stor erfarenhet av både industrin och akademien. Åtta år på Sandvik följt av nio år som professor på KTH och sedan femton år tillbaka på Sandvik. Att vistas i båda världarna skapar en god grogrund för ett gott samarbete mellan industrin och akademin, menar årets pristagare Olle Wijk, vice vd och forsknings- och teknisk direktör på Sandvik Materials Technology.

KTH och högskolan är oerhört viktiga för Olle Wijk. Tätare samverkan mellan industrin och akademien är ett bra sätt att öka rekryteringen till KTH och andra högskolor och därmed säkerställa kompetensförsörjningen till industrin, menar Olle Wijk

– Ett närmare samarbete mellan högskolan och industrin förstärker bilden av att det är någonting avancerat och givande att jobba med. Och när jag tänker på sådana samarbeten känns det nästan som att jag jobbar på högskolan fortfarande. Vi måste stärka de redan starka miljöerna, dit KTH hör, säger han.

Sandvik stöttar KTH direkt genom att man är med och finansierar ett antal forskningsprojekt – och även flera doktorander. Dessutom verkar man via den för det materialtekniska området branschgemensamma organisationen Jernkontoret där Olle Wijk är ordförande i utbildnings- och forskningsrådet.

Priset Olle Wijk nu får – KTH:s pris för industriell samverkan – är instiftat av Torsten Cegrell, professor i industriella informations- och styrsystem vid KTH

– I sin roll som forskningschef har Olle Wijk framgångsrikt arbetat med industriell samverkan. Det gjorde han även som professor på KTH. Han själv rört sig mellan båda miljöerna och har varit ett föredöme för en modern växelverkan mellan industri och akademi, säger Torsten Cegrell.

Olle Wijk känner sig både överraskad och mycket hedrad av utmärkelsen.

– Det är med stolthet jag tar emot denna utmärkelse och det värmer extra att den kommer från KTH som ju är en högskola där jag själv varit verksam och fortfarande brinner för. KTH har en mycket stark forsknings- och utbildningsmiljö baserad på spetskompetens, säger han.

Något Olle Wijk också brinner för är kombinationen av grundläggande teori och praktik. Att teoretiska kunskaper kan omvandlas till innovationer som kan kommersialiseras.

– Att se resultatet av det man gör i en produkt som man kan hålla i handen, det är en viktig drivkraft för mig, säger Olle Wijk.

Olle Wijk är 60 år och född och uppväxt i Sandviken. Han tog bergsingenjörsexamen vid KTH 1975. Han blev teknisk doktor i processmetallurgi vid KTH 1980 och där lades den teoretiska grunden för ett omfattande forskningsarbete vid Sandvik med inriktning mot slagginneslutningar i stål. Han har varit med och bidragit till att andelen slagg i stål har kunnat sänkas med upp till 99 procent. Ett anmärkningsvärt tekniksprång, konstaterar juryn bakom Kamipriset – ett pris, instiftat av Kalix Mekaniska Industrier, han fick som den förste mottagaren tidigare i år.

Olle Wijk är sedan 1999 ledamot i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin (IVA). Han får ta emot priset för industriell samverkan vid KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus den 18 november.

Håkan Soold