Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning och befordran av lärare. Nämnden bereder även frågor om docentur enligt fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent.

Anställningsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter som har anställning tillsvidare som professor eller lektor. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Ordförande

Anders Forsgren, dekanus

Vice ordförande

Anna Wistrand, professor

Ledamöter

Folke Björk, professor
Monica Lindgren, professor
Linda Lundström, lektor
Ulf Olofsson, professor
Mikael Skoglund, professor
Mats Wallin, professor
Britt Östlund, professor

Studeranderepresentanter
Filip Axelsson
Oscar Stenström
Mohit Daga

Fackliga representanter
Katarina Warfvinge
Alexander Baltatzis
Per-Ove Öster

Sekreterare
Kerstin Lagerstedt

Mandatperiod:

1 juli 2019 till och med 30 juni 2023