Befordringsnämnden

Befordringsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

I denna nämnd ingår även lärartillsättningar inom Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter i nämnden.

Den som är ledamot i en rekryteringskommitté eller i anställningsnämnden kan också vara ledamot (lärarrepresentant) i befordringsnämnden i enskilda ärenden, efter godkännande av befordringsnämndens ordförande.

Ordförande

Anders Forsgren, dekanus

Vice ordförande

Sofia Ritzén, prodekanus

Ledamöter

Berit Balfors, professor
Lyubov Belova, professor
Tore Brinck, professor
Ulrica Edlund, professor
James Gross, professor
Emma Käller Lundberg, lektor
Karin Odelius, lektor
Mauro Onori, professor
Rajeev Thottappillil, professor
Dan Zenkert, professor
Carl-Mikael Zetterling, professor
Malin Åkermo, professor

Handläggare och sekreterare

Dilek Gür
Katarina Bröms
Kerstin Lagerstedt
Katinka Pålsson
Pejman Parchami-Araghi
Johanna Johansson
Kontaktuppgifter

E-post: befordringar@kth.se

Mandattid:

2020-01-01 -- 2023-12-31