Docentkommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Ulrica Edlund, professor

Vice ordförande

Peter Dinér, lektor
Ola Eiken, professor

Lärarrepresentanter

Andrea Eriksson, lektor
Ines Ezcurra, lektor
Dmitry Grishenkov, lektor
Lukas Käll, professor
Aman Russom, professor
Jochen Schwenk, professor
Olav Vahtras, professor
 

Handläggare
E-post: docentur@kth.se
Kontaktinformation: HR-handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod:

2020-01-01 -- 2023-12-31