Centrumbildningar

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Länkarna nedan leder till respektive aktivt centrums egen webbplats.

Kompetenscentra vid KTH

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - ABE

Centrum för byggeffektivitet (CBE) 

Centrum för framtida stadsrum (CFP)

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Road2Science

Centrum för trafikforskning (CTR)

Centrum för transportstudier (CTS)

KTH Vattencentrum

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa - CBH

Human Proteome Resource Centre

Centrum för biofibermaterial (BiMaC)

Wallenberg Wood Science Centre (WWSC)

Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH)

Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC)

Jonassons centrum för medicinsk bildbehandling

Treesearch

Skolan för elektroteknik och datavetenskap - EECS

Centrum för autonoma system (CAS)

Centrum för Opera och Teknik (COT)

Centre for Sustainable Communications (CESC)

PDC Center for High Performance Computing (PDC-HPC)

Linné center ACCESS (ACCESS)

Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage (SweGRIDS)

Centre for wireless Systems (Wireless@kth)

Electrumlaboratoriet

Linnécentrum i Avancerad Optik och Fotonik (ADOPT)

Skolan för industriell teknik och management - ITM

Centrum för studier inom vetenskap och innovation (KTH CESIS)

Competence Center for Gas Exchange (CCGEx)

Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS)

Integrated Transport Research Laboratory (ITRL)

KTH-centrum inom inbyggda system (ICES)

TURBOKRAFT

VinnExcellence Center for Hierarchic engineering of industrial materials (HERO-M)

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH)

Skolan för teknikvetenskap - SCI

BiMaC Innovation

BioMEx

Centre for Life Sciences Imaging at KTH-Karolinska (LSI)

Centrum för Hållbar Luftfart

Skogsindustriella forskarskolan (FPIRC)

Järnvägsgruppen (JVG)

KTH Rymdcenter

Linné Flow Centre (FLOW)

Stand up for Wind

Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)

Swedish e-Science Research Centre

Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC)

VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design

Universitetsförvaltningen

OpenLab

Science for Life Laboratory

Centra med annan huvudman där KTH har en betydande roll

Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability

Stockholm Bioinformatics Center

Stockholms matematikcentrum (SMC)

Swedish Electromobility Centre

Swetox - Swedish Toxicology Sciences Research Center

Till sidans topp