Fakultetsrådet

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

  • Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande.
  • Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH.
  • Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

November 2018

Bakre raden från vänster: Tage Mohammadat (studentrepresentant), Olav Vahtras (Saco-S), Sebastian Wahlqvist (studentrepresentant), Mats Engwall (lärarrepresentant), Elena Dubrova (lärarrepresentant) och Jonathan Edin (studentrepresentant).

Främre raden från vänster: Elisabeth Hammam Lie (ST), Per Berglund (prodekanus), Katja Grillner (dekanus), Joakim Lilliesköld (lärarrepresentant) och Anna-Karin Tornberg (lärarrepresentant).

Frånvarande: Susanne Norgren (extern representant) och Lars-Gunnar Hedström (extern representant)

Dekanus

Katja Grillner
professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

dekanus@kth.se

Prodekanus

Per Berglund
professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

prodekanus@kth.se  
 

Lärarrepresentanter

Anna-Karin Tornberg
professor, Skolan för teknikvetenskap

Johan Håstad
professor, Skolan för teknikvetenskap

Mats Engwall

Mats Engwall
professor, Skolan för industriell teknik och management
  

Elena Dubrova

professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Joakim Lilliesköld

lektor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Externa representanter

Susanne Norgren
Group Expert, Sandvik

Lars-Gunnar Hedström
Systems Development, Scania

Vakant

 

Representanter för arbetstagarorganisationer

Olav Vahtras, Saco-S

Elisabeth Hammam Lie, ST

Studentrepresentanter

Jonathan Edin
Arvid Nilsson
Tage Mohammadat

Sekreterare:

Johan Gerdin (jgerdin@kth.se, ank. 7057), planerings- och utredningsavdelningen vid universitetsförvaltningen

Mandatperiod :

2015-04-01 - 2019-06-30

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-27