Till innehåll på sidan

Kompetenscentra

Vid KTH:s centra bedrivs forskning inom framför allt nya områden, och görs ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss avdelning, men bedriver forskningen självständigt. I de flesta fall finns en särskild styrelse med representanter från industri och samhälle. De kanske också vara en fristående enhet direkt under KTH:s rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

För att läsa vidare om respektive centra, klicka vidare till deras webbplatser i länklistan.

Centra

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2020-12-03