Till innehåll på sidan

KTH:s kompetenscentran

Vid KTH:s centran utförs forskning inom nya områden, ofta i nära samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss avdelning, men bedriver forskningen självständigt. I de flesta fall finns en styrelse med representanter från industri och samhälle. De kanske också vara en fristående enhet direkt under KTH:s rektor. De flesta centrum samarbetar nära med industrin och i flera fall är också centrum samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

För att läsa vidare om respektive centra, klicka vidare till deras webbplatser i länklistan.

Centrum

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-06-24