KTH:s ledning

Sigbritt Karlsson
Rektor
E-post: rektor@kth.se                                             

Läs mer om rektor Sigbritt Karlsson
 

Eva Malmström Jonsson
Prorektor
Ansvar för utbildningens roll i samhället:

- Rektors ställföreträdare
- Studentrekrytering – nationellt och internationellt
- Avgiftsskyldiga studenter
- Partnerskap med internationella universitet
- E-lärande
- Genomströmning

E-post: prorektor@kth.se

Katja Grillner
Fakultetens dekanus
Ansvar för kvalitet  i forskning och utbildning:

- Ordförande i fakultetsrådet
- Akademisk kvalitet
- Fakultetsanställningar
- Akademiskt ledarskap
- Fakultetsförankring

                                          E-post: dekanus@kth.se

Per Berglund
Fakultetens prodekanus
Ansvarig för utbildningens struktur och innehåll:

- Ordförande i utbildningsutskottet
- Programstruktur
- Pedagogisk utveckling
- Dimensionering av utbildningsprogram
- Forskarutbildning
- Fort- och vidareutbildning

E-post: prodekanus@kth.se

Anders Lundgren
Förvaltningschef
Ansvarig för universitetsgemensam administration:

- Övergripande administrativ samordning och utveckling
- Kvalitetssäkring
- Effektivitet

E-post: forvaltningschef@kth.se

Vicerektorer

Arne Johansson
Vicerektor
Ansvarig för forskning:

- Extern forskningsfinansiering
- Centrumbildningar
- Tvärvetenskapliga plattformar
- Forskningsinfrastruktur

  E-post: viktor@mech.kth.se

Göran Finnveden
Vicerektor
Ansvarig för hållbar utveckling:

- Ordförande i KTH-Sustainability
- Hållbar utveckling i utbildningen
- Hållbar utveckling i forskningen

E-post: goran.finnveden@abe.kth.se

Margareta Norell Bergendahl
Vicerektor
Ansvarig för samverkan:

- Partnerskap med industri och samhälle
- Mobilitet mellan KTH, industri och samhälle
- KTH:s inverkan och genomslag i samhället

  E-post: maggan@kth.se

Ramon Wyss
Vicerektor
Ansvarig för internationella frågor:

- Internationella uppdrag från rektor/prorektor
- Strategiska kontakter med EU
- Företrädare för KTH i Cluster, CESEAR
- Kina, Afrika

E-post: wyss@kth.se

Till sidans topp