KTH:s ledning

Sigbritt Karlsson
Rektor
E-post: rektor@kth.se                                             

Läs mer om rektor Sigbritt Karlsson
 

Mikael Östling
Prorektor
Ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

- Rektors ställföreträdare

E-post: prorektor@kth.se

Katja Grillner
Fakultetens dekanus
Ansvar för kvalitet  i forskning och utbildning:

- Ordförande i fakultetsrådet
- Akademisk kvalitet
- Fakultetsanställningar
- Akademiskt ledarskap
- Fakultetsförankring

                                               E-post: dekanus@kth.se

Per Berglund
Fakultetens prodekanus
Ansvar för utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå:

- Prorgramstruktur och dimensionering
- Kvalitetssäkring av utbildning
- Pedagogisk utveckling och utbildningens digitalisering
- Utbildningssamarbeten internationellt och nationellt
- Vidareutbildning och behörighetsgivande utbildning

   E-post: prodekanus@kth.se

Anders Lundgren
Förvaltningschef
Ansvarig för universitetsgemensam administration:

- Övergripande administrativ samordning och utveckling
- Kvalitetssäkring
- Effektivitet

E-post: forvaltningschef@kth.se

Vicerektorer

Annika Stensson Trigell
Vicerektor
Ansvarig för forskning:

- Extern forskningsfinansiering
- Centrumbildningar
- Tvärvetenskapliga plattformar
 

  E-post: annika@kth.se

Jan Gulliksen
Vicerektor
Ansvarig för digitalisering

  - Utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan
  och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
  - Ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
  - Ta fram en strategi för digitalisering vid KTH

E-post: gulliksen@kth.se

Göran Finnveden
Vicerektor
Ansvarig för hållbar utveckling:

- Ordförande i KTH-Sustainability
- Hållbar utveckling i utbildningen
- Hållbar utveckling i forskningen

E-post: goran.finnveden@abe.kth.se

Anna Wahl
Vicerektor
Ansvarig för jämställdhet och värdegrund:

- Utveckla en plan för jämställdhetsintegrering på KTH
- Probleminventering av ojämställdhet
- Formulering av mål för jämställdhetsintegrering
- Utarbeta åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsintegrering
- Utveckla arbete med värdegrund på KTH

  E-post: anna.wahl@itm.kth.se

Stefan Östlund
Vicerektor
Ansvarig för globala relationer och övergripande internationella samarbeten- Internationella strategier
- Strategiska universitetspartnerskap
- Internationell studentrektytering

E-post: stefan.ostlund@ee.kth.se

Till sidans topp