KTH:s fakultetsråd

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

  • Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande.
  • Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH.
  • Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

Sittande från vänster: Svea Ekelin, Per Berglund, Katja Grillner, Mats Engwall, Anna-Karin Tornberg
Stående från vänster: Sanny Gergeo Shamoun (facklig repr), Susanne Norgren, Lennart Kjellman, Olav Vahtras (facklig repr), Monika Topel, Anna Delin, Lars Nordström
Frånvarande: Johan Håstad, Jacob Gramenius, Lars-Gunnar Hedström

Stående från vänster: Sanny Gergeo Shamoun (facklig repr), Susanne Norgren, Lennart Kjellman, Olav Vahtras (facklig repr), Monika Topel, Anna Delin, Lars Nordström
Sittande från vänster: Svea Ekelin, Per Berglund, Katja Grillner, Mats Engwall, Anna-Karin Tornberg
Frånvarande: Johan Håstad, Jacob Gramenius, Lars-Gunnar Hedström

Dekanus

Katja Grillner
professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

dekanus@kth.se

Prodekanus

Per Berglund
professor, Skolan för bioteknologi

Per Berglund 
 

Lärarrepresentanter

Anna-Karin Tornberg
professor, Skolan för teknikvetenskap

Johan Håstad
professor, Skolan för datavetenskap och kommunikation

Anna Delin
professor, Skolan för teknikvetenskap

Carl-Mikael Zetterling

Lars Nordström
Professor, Skolan för elektro- och systemteknik
 

 
Mats Engwall

Mats Engwall
Professor, Skolan för industriell teknik och management
  

Externa representanter

Susanne Norgren
Group Expert, Sandvik

Lars-Gunnar Hedström
Systems Development, Scania

Vakant

 

Studeranderepresentanter

Elisabet Lövkvist
Sebastian Wahlqvist
Tage Mohammadat

Sekreterare:

Anna Höglund Rehn

Universitetsförvaltningen, tel: 790 91 63

Mandatperiod :

2015-04-01 - 2019-03-31

Till sidans topp