Fakultetsrådet

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

  • Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande.
  • Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH.
  • Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

Dekanus

Katja Grillner
professor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

dekanus@kth.se

Prodekanus

Per Berglund
professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Per Berglund 
 

Lärarrepresentanter

Anna-Karin Tornberg
professor, Skolan för teknikvetenskap

Johan Håstad
professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

 
Mats Engwall

Mats Engwall
Professor, Skolan för industriell teknik och management
  

Elena Dubrova

professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Joakim Lilliesköld

lektor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Externa representanter

Susanne Norgren
Group Expert, Sandvik

Lars-Gunnar Hedström
Systems Development, Scania

Vakant

 

Studeranderepresentanter

Jonathan Edin
Sebastian Wahlqvist
Tage Mohammadat

Sekreterare:

Johan Gerdin (jgerdin@kth.se, ank. 7057), planerings- och utredningsavdelningen vid universitetsförvaltningen

Mandatperiod :

2015-04-01 - 2019-03-31

Till sidans topp