Anställningsutskottet

Anställningsutskottet har tre huvuduppgifter: beredning och beslut rörande befordringsärenden, beredning och beslut rörande ärenden som gäller rekrytering av lärare samt beredning av KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande läraranställningar. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Ordförande

Sören Östlund, professor, SCI

Vice ordförande

Katja Grillner, dekanus

Lärarrepresentanter

Anna Delin, professor, SCI
Åsa Emmer, professor, CBH
Johan Håstad, professor, EECS
Anna Jensen, professor, ABE
Monica Lindgren, professor, ITM
Tommy Ohlsson, professor, SCI
Bo Wahlberg, professor, EES
Britt Östlund, professor, CBH

Sekreterare

Kia Vejdegren, 08-790 69 32

e-post: kiav@kth.se

Mandattid:

Mandatperioden för utskottets ledamöter gäller från och med 2015-09-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-06-30.Vidare kan anställningsutskottets ledamöter kan ingå som ledamot i befordringsnämnden vid enskilda ärenden.

AU:s sammanträdestider (se lärartillsättningssidan  för beredningstider)

AU sammanträdestider 2018 -2019  
2019-01-23 08.30-10.00
2019-02-05 08.30-10.00
2019-02-19 08.30-10.00
2019-03-05 08.30-10.00
2019-03-19 08.30-10.00
2019-04-02 08.30-10.00
2019-04-16 08.30-10.00
2019-04-30 08.30-10.00
2019-05-14 08.30-10.00
2019-05-28 08.30-10.00
2019-06-11 08.30-10.00
2019-06-25 08.30-10.00
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-07