Anställningsutskottet

Anställningsutskottet har tre huvuduppgifter: beredning och beslut rörande befordringsärenden, beredning och beslut rörande ärenden som gäller rekrytering av lärare samt beredning av KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning rörande läraranställningar. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Ordförande

Sören Östlund, professor, SCI

Vice ordförande

Katja Grillner, dekanus

Lärarrepresentanter

Anna Delin, professor, ICT
Åsa Emmer, professor, CHE
Anna Jensen, professor, ABE
Monica Lindgren, professor, ITM
Tommy Ohlsson, professor, SCI
Bo Wahlberg, professor, EES
Britt Östlund, professor, STH

Sekreterare

Kia Vejdegren, 08-790 69 32

e-post: kiav@kth.se

Mandattid:

Mandatperioden för utskottets ledamöter gäller från och med 2015-09-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31.Vidare kan anställningsutskottets ledamöter kan ingå som ledamot i befordringsnämnden vid enskilda ärenden.

AU:s sammanträdestider (se lärartillsättningssidan för beredningstider)

AU sammanträdestider 2017  
Tisdag 12 december 08.30-10.00
AU sammanträdestider 2018  
Tisdag 16 januari 08.30-10.00
Tisdag 30 januari 08.30-10.00
Tisdag 13 februari 08.30-10.00
Tisdag 27 februari 08.30-10.00
Tisdag 13 mars 08.30-10.00
Tisdag 27 mars 08.30-10.00
Tisdag 10 april 08.30-10.00
Tisdag 24 april 08.30-10.00
Tisdag 8 maj 08.30-10.00
Tisdag 22 maj 08.30-10.00
Tisdag 5 juni 08.30-10.00
Tisdag 16 juni 08.30-10.00
Till sidans topp