Till innehåll på sidan

Beredande organ

Rektor beslutar om universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning samt anställningsordning vid KTH.

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden  är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.

Befordringsnämnden

Befordringsnämnden  är ett universitetsövergripande organ som har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

Rekryteringskommittéer

Skolspecifika rekryteringskommittéer har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor.

Docentkommittéer

Skolspecifika docentkommittéer svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende).

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden  är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning.