Till innehåll på sidan

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta och utses genom val bland lärarna och forskarna.

Gruppfoto på fakultetsrådet.
På bilden saknas Susanne Norgren och Elisabeth Hammam Lie. Foto: Fredrik Persson

Ansvar och uppgifter

 • Övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar.
 • Förvaltar och utvecklar för ovan ändamål KTH:s kvalitetssystem och bereder styrdokument rörande förutsättningar för kvaliteten i respektive verksamhetsområde.
 • Övergripande kvalitetsutvecklande ansvar för att
  • vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor,
  • vara en länk mellan KTH:s ledning och KTH:s lärare och forskare,
  • skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.
 • Uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor.

Arbetsordning vid KTH fr.o.m. 2019-07-01 (pdf)

Sammansättning och mandatperiod

Fakultetsrådet består av 13 ledamöter:

 • Sju ledamöter, varav en är ordförande (benämnd dekanus) och en är vice ordförande (benämnd prodekanus), innehar anställning som professor eller lektor.
 • Tre ledamöter innehar anställning hos annan arbetsgivare än KTH.
 • Tre ledamöter representerar studenterna.
 • Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.

Nedan personer är ledamöter i Fakultetsrådet under mandatperioden 1 juli 2019 - 30 juni 2023.

Ordförande (dekanus)

Vice ordförande (prodekanus)

Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
prodekanus/professor 087909182

Ledamöter som representerar lärarna och forskarna

 • Anna Wistrand
 • Elena Dubrova
 • Gunnar Karlsson
 • Joakim Lilliesköld
 • Nina Wormbs

Externa ledamöter

 • Lars-Henrik Jörnving
 • Susanne Norgren
 • Pia Wågberg

Ledamöter som representerar studenter och doktorander

 • Agnes Berg
 • Tilda Byrstedt
 • Federico Izzo

Representanter för arbetstagarorganisationerna (med närvaro- och yttranderätt)

 • Olav Vahtras
 • Elisabeth Hammam Lie