Till innehåll på sidan

Rektors rådgivande organ

Fakultetsråd

Utöver att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor är Fakultetsrådet  ett universitetsövergripande självständigt organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.

Rektorsråd

Rektorsrådet  är ett stöd för rektor för hantering av strategiska och andra övergripande frågor. Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer och universitetsdirektör. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot.

Skolchefsråd

Skolchefsrådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhetsfrågor och arbetsgivarfrågor. Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, skolchefer och universitetsdirektör.

Strategiskt råd

Strategiska rådet  är ett forum för information, diskussion och beredning av universitetsgemensamma frågor av strategisk karaktär och andra övergripande frågor. Rådet består av rektor (ordförande), prorektor, dekanus, prodekanus, vicerektorer, skolchefer, universitetsdirektör och kommunikationsansvarig. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Innehållsansvarig:Ledningskansliet
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-11