Till innehåll på sidan

Skolchefsråd

Rådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhets- och arbetsgivarfrågor. Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer. Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid skolchefsråd. Skolchefsrådet sammanträder varannan vecka.

Gruppfoto på skolchefsrådet.
Januari 2020 Näsby Slott. Ann Lantz (vice skolchef för EECS-skolan), Pär Jönsson, Sigbritt Karlsson, Mikael Östling, Muriel Beser Hugosson, Kerstin Jacobsson, Mikael Lindström, Sandra di Rocco Frånvarande: Jens Zander, skolchef EECS-skolan Foto: Jann Lipka

Sammansättning

Rektor

Prorektor 

Foto på prorektor Mikael Östling.

Mikael Östling
Prorektor
Ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

- Rektors ställföreträdare

E-post: prorektor@kth.se

Universitetsdirektör 

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör
Ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser.

- Chef för det gemensamma verksamhetsstödet

E-post: kerjac@kth.se

Skolchef för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Skolchef för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Jens Zander
Jens Zander
professor, skolchef 087909351

EECS webbsidor

Skolchef för Industriell teknik och management (ITM)

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

ITM:s webbsidor

Skolchef för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Mikael Lindström
Mikael Lindström
professor, skolchef 087908101

CBH:s webbsidor

Skolchef för Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-09-24