Till innehåll på sidan

Skolchefsråd

Rådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhets- och arbetsgivarfrågor. Skolchefsrådet leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer. Rektor beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid skolchefsråd. Skolchefsrådet sammanträder varannan vecka.

Gruppfoto på skolchefsrådet.
Januari 2021. Ann Lantz , Pär Jönsson, Sigbritt Karlsson, Mikael Östling, Muriel Beser Hugosson, Kerstin Jacobsson, Mikael Lindström, Sandra di Rocco Foto: Jann Lipka

Sammansättning

Rektor

Prorektor 

Foto på prorektor Mikael Östling.

Mikael Östling
Prorektor
Ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

- Rektors ställföreträdare

E-post: prorektor@kth.se

Universitetsdirektör 

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör
Ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser.

- Chef för det gemensamma verksamhetsstödet

E-post: kerjac@kth.se

Skolchef för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Skolchef för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Ann Lantz
Ann Lantz
professor, tf skolchef 1 jan - 11 april 2021 087906817

EECS webbsidor

Skolchef för Industriell teknik och management (ITM)

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

ITM:s webbsidor

Skolchef för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Mikael Lindström
Mikael Lindström
professor, skolchef 087908101

CBH:s webbsidor

Skolchef för Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-07