Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, förvaltningschefen, vicerektorer samt THS ordförande.

Rektors ledningsråd är till stöd för rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor.
Möten i rektors ledningsråd hålls varannan vecka.

Bakre raden från vänster: Vide Fernström Richter, Stefan Östlund, Anders Lundgren, Göran
Finnveden
Första raden från vänster: Annika Stensson Trigell, Per Berglund, Sigbritt Karlsson, Mikael
Östling, Katja Grillner
Frånvarande: Anna Wahl

Till sidans topp