Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, förvaltningschefen, vicerektorer samt THS ordförande.

Rektors ledningsgrupp tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektors ledningsråd hålls varannan vecka.

Bakre raden från vänster:  Vide Fernström Richter, Stefan Östlund, Anders Lundgren, Göran
Finnveden
Första raden från vänster:  Annika Stensson Trigell, Per Berglund, Sigbritt Karlsson, Mikael
Östling, Katja Grillner
Frånvarande:  Anna Wahl

Till sidans topp