Rektors strategiska råd

Rektors strategiska råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus,
samtliga skolchefer, förvaltningschef, kommunikationsansvarig och två studeranderepresentanter. Vicerektorer adjungeras vid behov.

Rektors strategiska råd behandlar operativa frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i rektors strategiska råd hålls varannan vecka.

 Bakre raden från vänster: Matilda Taube, Hans Hebert, Simon Edström, Lena Gumaelius, Jan Wikander,
 Åsa Ankarcrona, Mikael Lindström, Anders Lundgren, Muriel Beser Hugosson, Jan Gulliksen,
 Jill Klackenberg, Leif Kari
 Första raden från vänster: Per Berglund,Katja Grillner, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Jens Zander,
 Amelie Eriksson Karlström, Stefan Östlund
 

Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande
Mikael Östling, prorektor
Katja Grillner, fakultetens dekanus
Per Berglund, fakultetens prodekanus
Anders Lundgren, förvaltningschef
Muriel Beser Hugosson, skolchef för skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Amelie Eriksson Karlström, skolchef för skolan för Bioteknologi (BIO)
Mikael Lindström, skolchef för skolan för Kemivetenskap (CHE)
Jan Gulliksen, skolchef för skolan för Datavetenskap och kommunikation(CSC)
Stefan Östlund, skolchef för skolan för Elektro- och systemteknik (EES)
Jens Zander, skolchef för skolan för Informations- och kommunikationsteknik (ICT)
Jan Wikander, skolchef för skolan för Industriell teknik och management (ITM)
Leif Kari, skolchef för skolan för Teknikvetenskap (SCI)
Hans Hebert, skolchef för skolan för Teknik och hälsa (STH)
Lena Gumaelius, skolchef för skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)
Simon Edström, studeranderepresentant
Elisabet Lövkvist, studeranderepresentant
Åsa Ankarcrona, kommunikationschef
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör
Seija Natri, sekreterare, 08 - 790 70 59

E-post: seija@kth.se

Till sidans topp