Rektorsgruppen

Rektorsgruppen leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, förvaltningschefen samt THS ordförande.

Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i veckan.

Nedre raden från vänster:
Fakultetens dekanus Katja Grillner, rektor Peter Gudmundson, prorektor Eva Malmström Jonsson
Bakre raden från vänster:
Vicerektor för forskning Arne Johansson, THS ordförande Pontus Gard, vicerektor för samverkan
Margareta Norell Bergendahl, förvaltningschef Anders Lundgren, fakultetens prodekanus
Per Berglund

Till sidans topp