Rektorsgruppen

Rektorsgruppen leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, förvaltningschefen samt THS ordförande.

Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i veckan.

Till sidans topp