Rektorsgruppen

Rektorsgruppen leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, förvaltningschefen samt THS ordförande.

Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i veckan.

Från vänster:
Fakultetens prodekanus Per Berglund, Vicerektor för samverkan  Margareta Norell Bergendahl,
Prorektor Eva Malmström Jonsson,  Rektor Peter Gudmundson,  Fakultetens dekanus   t.o.m. 2015-03-31,
Sophia Hober,   Kårordförande Teddy Juhlin-Henricsson, Förvaltningschef Anders Lundgren,
Vicerektor för forskning   Arne Johansson

Till sidans topp